Ontwerpfase parkeergarage Buitenhaven bijna afgerond.

Na de eerste bewonersbijeenkomst in oktober 2013 is de gemeente aan het werk gegaan met het, mede door de bewoners en belanghebbenden aangedragen, Programma van Eisen en Scenarioschetsen.  

Eind 2014 heeft de gemeenteraad een variant gekozen en deze de afgelopen maanden verder uitgewerkt. Een aantal malen is er begin 2015 een klankbordgroep bijeen geweest waarin de omwonenden en de wijkverenigingen Brunnepe-Hanzewijk en de Binnenstad vertegenwoordigd waren. Na een aantal aanpassingen is de variant ingepast in het gebied. Met bijgevoegde sfeerbeelden als resultaat.

Dit ontwerp is recent gedeeld met de raad en dient als uitgangspunt voor de nadere technische uitwerking, zodat men aansluitend met de aanbesteding en uitvoering kan gaan beginnen.

Reactie schrijven

Commentaren: 0