Bezoek het gebiedsatelier Bolwerk Buitenwacht op de Dag van de Architectuur 21 juni of tijdens de creatieve sessies op 24 juni en 1 juli.

Het gebied Bolwerk Buitenwacht moet een prachtige stadsentree worden van de gemeente Kampen. Samen met inwoners en bedrijven wil de gemeente ideeën ontwikkelen voor dit gebied, zodat het straks weer een aantrekkelijke locatie wordt voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente.

 

Gebiedsatelier voor alle ideeën

Het oude stationsgebouw in Kampen wordt op dit moment omgetoverd tot gebiedsatelier.  Iedereen die ideeën en plannen heeft voor het gebied Bolwerk Buitenwacht kan hier terecht. Het is de plek waar dromen, wensen, vragen en twijfels over dit gebied met elkaar gedeeld kunnen worden en waar nieuwe ideeën tot ontwikkeling kunnen komen. Het is ook een informatiepunt voor Kampenaren en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het markante verleden van dit gebied, maar vooral ook over de toekomstige mogelijkheden.

 

Landelijke Dag van de Architectuur 21 juni.

Zaterdag 21 juni is de landelijke Dag van de Architectuur. Het thema dit jaar is: Maak je eigen stad! Aanleiding voor de gemeente Kampen om het gebiedsatelier Bolwerk Buitenwacht in het oude stationsgebouw deze dag open te stellen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 21 juni het atelier te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Ideeën en plannen voor het gebied Bolwerk Buitenwacht kunnen hier gedeeld worden. Voor de kinderen is er lego, zodat ook zij kunnen bouwen aan de eigen stad. Verder besteedt de recent opgerichte Architectenwinkel aandacht aan de Dag van de Architectuur. Enkele lokale architecten zijn 21 juni aanwezig in het oude stationsgebouw in Kampen, speciaal om mensen met vragen over (ver)bouwen te helpen. 

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is initiator van de landelijke Dag van de Architectuur. De organisatie van activiteiten is in handen van lokale architectuurcentra, culturele instellingen en architectenbureaus. In de gemeente Kampen pakt de Architectenwinkel deze organisatie op.

 

Creatieve inloopsessies op 24 juni en 1 juli.

Op 24 juni van 19.30 tot 22.00 uur en op 1 juli van 14.00 tot 16.30 uur staan er twee creatieve inloopsessies gepland in het gebiedsatelier.

Hier kunnen mensen samen nadenken over de toekomst van het gebied. Iedereen die geïnteresseerd is, kan hier aan deelnemen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Twee vragen staan tijdens deze inloopsessies centraal:
-Wat is de gewenste toekomst van het gebied Bolwerk Buitenwacht en wat moeten we doen en nalaten om dat te realiseren.
-Wat is nodig om de bewoners van Kampenen IJsselmuiden te betrekken bij het verdere proces.

U krijgt in deze bijeenkomst uiteraard ook uitleg over de aanpak van het gebiedsproces en u kunt zelf daarover ook vragen stellen en ideeën inbrengen.

Vervolgtraject

Na 1 oktober worden alle ideeën verzameld en voorgelegd aan het college van B&W. In het najaar geeft het college aan welke ideeën nader uitgewerkt worden. Voordat het college hierover een besluit neemt, vindt eerst een terugkoppeling naar alle deelnemers aan het gebiedsatelier plaats. Hierna bespreekt het college de resultaten met de gemeenteraad.

Het gebiedsatelier is tot 1 oktober geopend en kan op afspraak bezocht worden via l.zaaijer@kampen.nl of (038) 339 28 11.

Reactie schrijven

Commentaren: 0