Overlast

De wijkvereniging kreeg onderstaande mededeling vanuit het stadskantoor:

Centraal Meldpunt Zorgwoningen

 

In de binnenstad van Kampen is een sterke toename van zorgwoningen gesignaleerd.
De gemeente constateert dat er een aantal zorgelijke zorgaanbieders in de gemeente Kampen is neergestreken die panden huren of kopen met het doel om hier zorgvragers van voornamelijk buiten Kampen te huisvesten. Het gaat daarbij ook steeds vaker om cliënten met ernstige gedragsproblematiek die op straat rondhangen en overlast veroorzaken en dus blijkbaar niet voldoende of de juiste zorg krijgen. Een zorgelijke ontwikkeling.

 

De gemeente wil deze slechte ontwikkeling een halt toeroepen.

 

De eerste stap is hiervoor intussen gezet.
De gemeenteraad heeft op 5 september 2019 ingestemd met het voorbereidingsbesluit zorgwoningen.
Dit besluit loopt vooruit op de wijziging van het bestemmingsplan waarin wordt bepaald dat de bestemming van een woning niet zomaar kan worden gewijzigd in een zorgwoning.

 

Er komen dus geen nieuwe zorgwoningen meer bij, maar daarmee zijn we er nog niet. Om het aantal zorgelijk zorgwoningen terug te dringen, overlast aan te pakken en de kwaliteit van de zorg te verbeteren is er een Taskforce samengesteld. In de Taskforce werken politie, gemeente, het zorgkantoor en andere partners samen om dit nieuwe fenomeen aan te pakken. De eerste prioriteit van de Taskforce is het terugdringen van de overlast. Er zijn al meldingen en klachten binnengekomen van verontruste inwoners over bewoners van zorgwoningen die zich misdragen of overlast veroorzaken voor hun omgeving. Deze signalen zijn ook gedeeld met raadsleden.

 

Inwoners geven aan dat zij zich geïntimideerd, bedreigd en onveilig voelen. Dat moet stoppen.

 

 

 

Centraal Meldpunt Overlast Zorgwoningen

 

In overleg met de wijkverbinder en de politie is er een centraal meldpunt ingericht speciaal voor overlast die veroorzaakt wordt door cliënten of bewoners van de zogenaamde Zorgwoningen.

 

U kunt uw melding sturen naar:
overlastzorgwoningen@kampen.nl
- Op werkdagen wordt binnen 24 uur gereageerd op deze meldingen
- Het is van belang om klachten te blijven melden, desnoods 3 keer per dag
- De politie is voor overlast meldingen 24 uur per dag bereikbaar,
als het spoed betreft via 112 en bij meldingen via 0900-8844 (zij zullen deze informatie ook delen in de taskforce)

 

 

Wilt u een reactie op uw melding?
Vermeld dat duidelijk in uw mail. Vanzelfsprekend wordt uw melding in vertrouwen behandeld. Meldingen zijn niet alleen belangrijk voor het melden van overlast maar ook om zicht te krijgen op de zorgwoningen en de problematiek.