Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter:  Vacant

Secretaris:  Vacant

Penningmeester:  Aad Meure

 

Algemeen bestuur

Dries van Putten

Hendrik Jan Riesebos

Vacante posities voor algemene bestuursleden

 

Adviseur

Bert ten Cate

 

 

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van het jaar - in het eerste kwartaal - houdt de wijkvereniging altijd haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere verslag gedaan van het voorgaande jaar en de plannen voor het komende jaar, de jaarrekening en begroting vastgesteld en daarnaast wordt geprobeerd met 1 of meerdere sprekers een informele sfeer te creëren.

In 2022 werd deze georganiseerd op 13 april.