Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Edwin de Koning

Secretaris (1e):  Herald van Heerde

Secretaris (2e): Bianca Diender

Penningmeester:  Floor de Koning

 

Algemeen bestuur

Dries van Putten

Vacante posities voor algemene bestuursleden

 

Adviseur

Bert ten Cate

Klaas Knijnenberg (lid Monumentenraad)

 

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van het jaar - in het eerste kwartaal - houdt de wijkvereniging altijd haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere verslag gedaan van het voorgaande jaar en de plannen voor het komende jaar, de jaarrekening en begroting vastgesteld en daarnaast wordt geprobeerd met 1 of meerdere sprekers een informele sfeer te creëren.

In 2023 werd deze georganiseerd op 29 maart.