Bestuur

Dagelijks bestuur

(AI-) Voorzitter: Edwin de Koning

(AI-) Secretaris (1e):  Herald van Heerde

(AI-) Secretaris (2e): Bianca Diender

(AI-) Penningmeester:  Floor de Koning

 

Algemeen bestuur

Aad Meure

Dries van Putten

Vacante posities voor algemene bestuursleden

 

Adviseur

Bert ten Cate

 

 

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van het jaar - in het eerste kwartaal - houdt de wijkvereniging altijd haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere verslag gedaan van het voorgaande jaar en de plannen voor het komende jaar, de jaarrekening en begroting vastgesteld en daarnaast wordt geprobeerd met 1 of meerdere sprekers een informele sfeer te creëren.

In 2022 werd deze georganiseerd op 13 april; de datum voor dit jaar is nog niet bekend.