Wat doet de Wijkvereniging?

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van en voorzieningen in de wijk. Zo voert het, o.a. in het kader van stadsvernieuwing, overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van Myosotis en de planvorming voor de Bovenhavenstraat.

 

Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

 

Bij de plaatsbepaling van het nieuwe zwembad heeft de wijkvereniging een actieve rol gespeeld, net als bij de vorming van het parkeerbeleid. Voor zulke zaken treedt de wijkvereniging op als aanspreekpunt voor de gemeente. De stokrozenactie is een eigen initiatief in samenwerking met de gemeente en diverse vrijwilligers.

 

Verder spant de vereniging zich in voor een goed contact met en tussen wijkbewoners, bijvoorbeeld dmv. het wijkFORUM. En natuurlijk houdt de vereniging haar leden op de hoogte van de laatste ontwikkelingen dmv. de wijkkrant!