Kerst in Kampen

De gemeente Kampen heeft een kerstactie voor inwoners om ontmoeting en verbondenheid in de straat te stimuleren.


Tot 1 december 2023 is het mogelijk om voor inwoners een kerstboom met verlichting voor de eigen straat aan te vragen en hiermee de straat in gezellige kerstsfeer te brengen. De voorraad kerstbomen is beperkt. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de kerstbomen te verdelen over de gemeente Kampen.


De aanvrager moet ten minste 6 handtekeningen van de buren verzamelen die ook een kerstboom in de straat zien zitten. Een kerstboom aanvragen kan door een e-mailbericht te sturen aan wijkverbinders@kampen.nl. Daarbij moet de aanvrager de exacte locatie waar de buurt de kerstboom wil plaatsen.


Verdere voorwaarden zijn:

  • Je krijgt een kerstboom van 3 of 4 meter hoog voor plaatsing in jouw straat.
  • Je verzamelt ten minste 6 handtekeningen van buren die graag meedoen en voegt deze toe bij de aanmelding.
  • Je kijkt als buurt zelf naar een geschikte locatie in de straat voor de boom. De plek moet veilig zijn, mag de doorgang niet hinderen en geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte.
  • De stroom voor de verlichting moet bij een bewoner uit de straat afgenomen worden. De kabel van de verlichting mag de doorgang niet hinderen en moet veilig aangebracht worden.
  • De kerstverlichting wordt eigendom van de straat.
  • Na de kerstperiode zijn de bewoners verantwoordelijk voor het opruimen van de boom en versieringen (inlevermoment op woensdag 3 januari 2024 op de bekende inleverlocaties van de gemeente Kampen).

 

De bomen worden op 6 of 11 december bezorgd door de wijkverbinders en ze brengen chocolademelk en kerstkransjes mee.


Wat doet de Wijkvereniging?

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van en voorzieningen in de wijk. Zo voert het - o.a. in het kader van stadsvernieuwing - overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van de oude HBS (tegenover Myosotis) en de planvorming voor de Bovenhavenstraat.

 

Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

 

Bij de plaatsbepaling van het huidige zwembad heeft de wijkvereniging een actieve rol gespeeld, net als bij de vorming van het parkeerbeleid. Voor zulke zaken treedt de wijkvereniging op als aanspreekpunt voor de gemeente. De stokrozenactie is een eigen initiatief in samenwerking met de gemeente en diverse vrijwilligers.