13. juni 2024
€100 voor je eigen straatfeest!
Tot 1 juli 2023 is het mogelijk om voor inwoners een bijdrage van € 100,- aan te vragen voor het organiseren van een straatfeest. We kunnen 100 straten blij maken met een bijdrage van € 100. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de bijdragen te verdelen over de gemeente Kampen.
31. januari 2024
6 februari Informatieavond enquête overlast Binnenstad
Er heeft eind 2023 een enquête plaatsgevonden over de overlast ervaringen in de binnenstad van Kampen.
18. december 2023
De gemeente streeft naar een binnenstad waar het voor iedereen prettig is om te verblijven. Dat willen wij als wijkvereniging ook. Bij een prettig verblijf hoort ook dat geparkeerde en rondrijdende auto's voor minder ergernis en overlast gaan zorgen. Bewoners moeten hun auto makkelijker in de buurt van hun huis kunnen parkeren en voor bezoekers moet een parkeerplaats ook makkelijk te vinden zijn. Het totale aantal auto's in de binnenstad zal omlaag moeten, want dan komt onze prachtige...
20. november 2023
De gemeente Kampen heeft een kerstactie voor inwoners om ontmoeting en verbondenheid in de straat te stimuleren. Tot 1 december 2023 is het mogelijk om voor inwoners een kerstboom met verlichting voor de eigen straat aan te vragen en hiermee de straat in gezellige kerstsfeer te brengen. De voorraad kerstbomen is beperkt. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de kerstbomen te verdelen over de gemeente Kampen. De aanvrager moet ten minste 6...
07. september 2023
Op 21 september aanstaande wordt de Erfgoedavond georganiseerd door de Monumentenraad. Dit keer staat de duurzaamheid van de monumenten centraal. Verwacht geen verkooppraatjes of lijst van de regeltjes. Zij nemen u mee in de praktijk. Toegang is gratis. Zie de website van de Monumentenraad.
24. juni 2023
Vaar mee met de Veerman van Kampen!
Ontmoet andere leden op de Veerman van Kampen
09. maart 2019
Aan de IJsselkade, ter hoogte van het Van Heutszplein, zijn twee bovengrondse glasbakken geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Kampen monitoren hoeveel glas er verzameld wordt en welke ondergrondse glascontainer passend is. Het plaatsen van deze glasbakken maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de voorzieningen voor schepen en voor evenementen aan de kade optimaliseren. In maart 2018 heeft het college een aantal besluiten genomen over de faciliteiten aan de kade. Zo zijn...
17. januari 2019
Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft. De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft...
23. oktober 2018
Bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) is verontreiniging aangetroffen. Metingen hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond. De gemeten concentraties zijn te laag om gevaarlijk te zijn voor de omgeving. Er is op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid. Een eerder waterbodemonderzoek, waarbij op diverse plaatsen in de haven monsters zijn genomen, toonden deze vervuiling niet aan. Het werk is...

Meer weergeven