6 februari Informatieavond enquête overlast Binnenstad

Op dinsdagavond 6 februari organiseren de wijkvereniging Binnenstad en de BOK

een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de overlast in de binnenstad. Ook

de gemeente is uitgenodigd als toehoorder hierbij te zijn.

Je kan hier aanmelden of kopiëren deze link in je browser https://forms.gle/dQ8MCT3rkBrDQGgn6

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de uitkomsten van de eerder gehouden enquête

worden gepresenteerd. Er is heel veel informatie uit de enquêtes naar voren

gekomen, wat we niet tot in detail kunnen presenteren. Daarom willen we tijdens

de bijeenkomst de uitkomsten samen met jullie verder verfijnen en met behulp

van kaarten vertalen naar een zo compleet mogelijke knelpuntenkaart voor de

binnenstad. Deze gegevens verzamelen we en bespreken we daarna in een

projectgroep met gemeente en politie hoe we hieraan vervolgacties kunnen

koppelen.

 

Het is dus niet de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomst met de gemeente in

discussie gaan, maar we willen een zo compleet mogelijk beeld van alle overlast

in de binnenstad krijgen, waar we vervolgens mee verder kunnen.

In de bijeenkomst willen we ook graag van jullie horen wie in eventuele

werkgroepen wil meedenken over de oplossingen die nodig zijn, zodat we

hiermee samen met de gemeente, politie, bewoners en ondernemers aan de slag

gaan. Want de overlast is heel divers en complex en alleen samen kunnen we

deze aanpakken!

We hopen dat jullie erbij kunnen zijn! Meld je daarom aan, je ontvangt de

gegevens over deze bijeenkomst na het invullen van het formulier.

 

 

Met hartelijke groet,

Bestuur Binnenstad Ondernemers Kampen

en Bestuur Wijkvereniging Binnenstad Kampen


Wat doet de Wijkvereniging?

De wijkvereniging bevordert het leef- en woonklimaat in de wijk. Daartoe organiseert, stimuleert en begeleidt het activiteiten met betrekking tot de vormgeving van en voorzieningen in de wijk. Zo voert het - o.a. in het kader van stadsvernieuwing - overleg met de gemeente, woningeigenaren en instellingen. Bijvoorbeeld omtrent de nieuwbouw van de oude HBS (tegenover Myosotis) en de planvorming voor de Bovenhavenstraat.

 

Ook heeft de vereniging in opdracht van aanwonenden het voortouw genomen om trillingsmetingen van verkeersbewegingen te laten doen en bewoners gesteund bij de totstandkoming van een gedoogde coffeeshop.

 

Bij de plaatsbepaling van het huidige zwembad heeft de wijkvereniging een actieve rol gespeeld, net als bij de vorming van het parkeerbeleid. Voor zulke zaken treedt de wijkvereniging op als aanspreekpunt voor de gemeente. De stokrozenactie is een eigen initiatief in samenwerking met de gemeente en diverse vrijwilligers.