Lopende zaken

 Op dit moment houdt de Wijkvereniging zich bezig met diverse zaken, waaronder fietsparkeren, energie transitie, overlast binnen de wijk e.d.

 

Hebt u ook een brandende zaak waarbij u vindt dat de Wijkvereniging zich bezig moet houden, dan kunt u deze mailen.