Uw wijkagent Johan Bouma

Wijkagent Henri Maurer

Sinds mei 2021 de wijkagent.

 

Ik ben Johan Bouma en nu bijna een half jaar uw wijkagent. Ik werk nu 15 jaar bij de politie. In 2018 ben ik wijkagent geworden in Zwartsluis en nu mag ik in Kampen werken.

In het afgelopen half jaar heb ik al met verschillende wijkbewoners contact gehad. Ik hoop u vanuit de politieorganisatie van dienst te kunnen zijn en u te adviseren waar nodig.

Ik zal geregeld door de wijk rijden en u kunt mij tegen komen op de fiets, motor of auto. Ziet u mij, wenk gerust en spreek mij aan.

 

“Ik krijg regelmatig vragen over parkeeroverlast en camera’s aan woningen en panden. Dit zijn geen zaken voor de politie en daarmee kan ik u dus ook niet helpen. Voor parkeren kunt u de gemeente benaderen en voor de camera’s verwijs ik naar de site autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Ook niet voor de wijkagent zijn:

  • Problemen over erfafscheidingen. Dit is civiel rechterlijk. U kunt beter bellen met het Juridisch Loket;
  • Klachten over hondenpoep en vuil op straat kunnen worden gemeld bij de gemeente. Ook bijvoorbeeld kapotte lantaarnpalen en straatmeubilair kunnen bij de gemeente worden gemeld;
  • Parkeerproblemen en handhaving. Dan kunt u contact opnemen met de gemeente;
  • De snelheid van auto’s in de straat of buurt. Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Die kan na meerdere klachten besluiten om metingen uit te voeren. Uiteindelijk kan dan blijken dat bijvoorbeeld de weg aanpassingen nodig heeft;
  • Gevonden voorwerpen. Bent u iets verloren (in in de binnenstad), dan kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen;
  • Burenruzie. Burenruzies zijn zaken die regelmatig bij de wijkagenten terecht komen. Vaak is de ruzie op een niveau gekomen dat bemiddelen (bijna) niet meer lukt. Het zijn conflicten die al jaren lopen en als laatste redmiddel komt men bij de politie. In dergelijke gevallen kunt u contact opnemen met WIJZ Kampen. Zij heeft eigen buurtbemiddelaars, hiervoor hoeft u geen contact op te nemen met de politie.

Wat is wel voor de wijkagent:

  • Problemen binnen een gezin. Wij pakken dan niet zelf de zaak op, maar bespreken dit met onze partners en proberen hulp te regelen.
  • Alcoholproblemen, verwaarlozing e.d. van medewijkbewoners. Wij gaan ter plaatse kijken en bepalen de situatie. Indien nodig maken we afspraken met partners over hulpverlening.
  • Overlastmeldingen. Wijkagenten krijgen ook vaak overlastmeldingen binnen. Bijvoorbeeld meldingen over geluidsoverlast bij een speeltuin of van rondhangende jongeren. Wijkagenten kunnen dit niet alleen oplossen. Ook omwonenden kunnen de veroorzakers van de overlast aanspreken. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Kortom: Een wijkagent is meer een regisseur geworden. Hij zorgt dat ieder zijn rol krijgt en die rol goed invult.

 

Contact

Wie weet ontmoeten wij elkaar binnenkort. Zoekt u contact met mij of een van mijn collega’s, dan kan dit via politie.nl, het algemene politienummer 0900-8844 of via de Instagram van de politie Kampen.