College kiest met parkeerdek en uitgebreid maatregelenpakket voor verbetering parkeren binnenstad Kampen

De gemeente streeft naar een binnenstad waar het voor iedereen prettig is om te verblijven. Dat willen wij als wijkvereniging ook. Bij een prettig verblijf hoort ook dat geparkeerde en rondrijdende auto's voor minder ergernis en overlast gaan zorgen. Bewoners moeten hun auto makkelijker in de buurt van hun huis kunnen parkeren en voor bezoekers moet een parkeerplaats ook makkelijk te vinden zijn. Het totale aantal auto's in de binnenstad zal omlaag moeten, want dan komt onze prachtige binnenstad veel beter uit de verf.

Daarom heeft de gemeente nu een parkeernota uitgebracht, waarin staat beschreven hoe het aantal geparkeerde auto's in de binnenstad teruggebracht gaat worden. Hierbij hebben wijkvereniging, ondernemersvereniging, kerken en grote evenementenlocaties als de Stadsgehoorzaal samen geadviseerd aan de gemeente. Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk, want in de straten dichtbij de Oudestraat wil iedereen graag parkeren terwijl daar maar zeer beperkt plek is.

In de aanpak van de gemeente staan nu drie dingen centraal: Aanzienlijk meer parkeerplaatsen aan de randen (o.a. bouw van een parkeergarage op het Burgemeester Berghuisplein), betere handhaving op foutparkeren en maatregelen die gericht zijn op minder zoekverkeer en op minder (lang) parkeren door bezoekers in het historische deel van de binnenstad.


Met dit plan kan eindelijk een start worden gemaakt met het aanpakken van een grote bron van ergernis bij heel veel mensen in de binnenstad. Mocht u ons hierover nog iets mee willen geven dan kunt u mailen naar info@binnenstadkampen.nl.

De meeste maatregelen worden overigens in 2025 ingevoerd; dus komend jaar zal er (helaas) nog niet veel veranderen.