Schoolgebouw Van Heutszkazerne

Afgelopen maandagmiddag heeft de wijkvereniging kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Geert Meijering. Het was een prettig en open gesprek waarin diverse lopende zaken even kort de revue passeerden.

 

Uiteraard kwam ook de gepubliceerde sloopaanvraag van DeltaWonen voor het schoolgebouw aan de orde. De wijkvereniging heeft aangegeven te betreuren dat de sloopvergunning zo kort voor de zomervakantie is aangevraagd door DeltaWonen. Ook het imago van de gemeente loopt hier naar onze mening schade mee op. Vanaf het begin voert DeltaWonen de restauratie en verbouw van de Van Heutszkazerne immers in samenwerking met de gemeente Kampen uit. Dit staat ook aangegeven op het informatiebord aan de Oudestraat.

Juist in een tijd waarin de politiek steeds vaker burgers in haar beleid betrekt, in de vorm van participatie en initiatiefruimte, worden diezelfde burgers geconfronteerd met deze actie. De wijkvereniging verwacht dan ook dat de gemeente Kampen DeltaWonen aanspreekt op de genomen stappen en de negatieve invloed die dit heeft op haar imago en de beeldvorming rondom de ontwikkeling van het Cultuurcluster.

 

De wijkwethouder heeft ons daarop aangegeven dat het op de agenda van het collegeoverleg van de volgende ochtend (dinsdag) stond. De toelichting in de media naar aanleiding van het collegeoverleg van dinsdagochtend is voor de wijkvereniging een stap in de goede richting. In de eerste plaats is hiermee duidelijk geworden dat de vergunning niet zomaar even 'tussendoor' tijdens het zomerreces verkregen gaat worden. En daarnaast is voor het voor de politiek, en DeltaWonen duidelijk welke maatschappelijke onrust de voorgenomen sloop nu al teweeg heeft gebracht.

Lees hier het artikel zoals het afgelopen dinsdag in de Brug stond: 

"Gemeenteraad kan sloop schoolgebouw Van Heutsz nog tegenhouden"

 

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0