Parkeerterrein Buitenhaven

Onderstaand bericht heeft de wijkvereniging op 10 november jl. aan alle fracties van de gemeenteraad verzonden. Hierin hebben wij aandacht gevraagd voor het parkeerterrein en de eerder gedane toezeggingen.

Geachte raadsfractie,

 

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor de leefbaarheid van de Binnenstad en van de Oranjewijk.

 

Parkeren aan de rand van de Binnenstad van Kampen

In de loop der jaren heeft de gemeenteraad van de Gemeente Kampen in samenspraak met de Wijkvereniging Binnenstad en de Ondernemers Vereniging Kampen zich ingezet voor het gratis te parkeren aan de rand van de Binnenstad. Dit is een goede keuze gebleken, deze parkeerplaatsen aan de rand zijn buitengewoon goed bezet en staan vrijwel iedere dag vol met auto’s.


Uit diverse inventarisaties blijkt dat er probleemgebieden (Omgeving) zijn.

Eén van de probleemgebieden is het parkeerterrein bij de Buitenhaven. Over deze parkeerplaats is laatste maanden in uw raad veelvuldig gesproken aangaande de mogelijkheden qua  aanpak/invulling van dit parkeerterrein.

 

Één van de problemen die genoemd wordt over het parkeerterrein is: Deze parkeerplaats staat altijd vol.

De gebruikers van deze parkeervoorziening zijn zeer divers: De bewoners van de Binnenstad (omgeving Keizerkwartier en Buiten-Nieuwstraat), Bewoners van de aangrenzende Oranjewijk, mensen die in de Binnenstad werken, gasten van de Bruine Vloot, campers en winkelend publiek.

Deze problematiek komt tijdens iedere wijkschouw aan de orde en de bewoners vragen steeds wanneer deze parkeerproblemen eens opgelost worden.

Begin 2013 heeft de toenmalig wethouder Treep toegezegd dat in 2014 een herinrichting van het gebied Buitenhaven zou plaats vinden. In het reserveringsfonds zou de benodigde financiering ruim aanwezig zijn. (We zijn tijdens de wijkschouw zelfs speciaal naar de locatie gereden zodat hij dit nieuws met ons kon delen.)

 

Op basis van deze toezegging wil de wijkvereniging Binnenstad dat de raad van de Gemeente Kampen deze toezegging gestand doet.

 

Voor ons als wijkvereniging is er maar 1 doelmatige aanpak van het gebied

mogelijk: verdubbeling van de parkeercapaciteit.

Het liefst half verdiept uitgevoerd. Deze oplossing geeft de nodige ruimte voor de bewoners van de Binnenstad (Keizerkwartier e.o) en ook voor de Oranjewijk waar al zo weinig parkeergelegenheid is. De benodigde Bodemsanering zal plaats moeten vinden, en kunnen wij niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven.

(Provincie Overijssel heeft hier immers ook geld voor beschikbaar gesteld).

 

Wij zouden als wijkvereniging graag zien dat eerder uitgesproken ambities worden gerealiseerd, en niet dat er ,zoals zelfs nu al, gesproken wordt over nieuwe ambities in de openbare ruimte (Bolwerk Buitenwacht), waardoor de reserveringen voor het Buitenhavengebied mogelijk ineens niet meer geheel beschikbaar zijn.

 

Bedankt voor uw aandacht en succes toegewenst bij uw afwegingen en het maken van de juiste keuze.

 

Met vriendelijke groet,

 

René de Ruiter

Secretaris Wijkvereniging Binnenstad

Reactie schrijven

Commentaren: 0