ontwikkelingen Groene Hart

Op 5 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst voor het Groene Hart. Een aantal “bewoners” had een presentatie “initiatief voor een kloppend Groene Hart” voorbereid met een aantal ideeën over de toekomstige functie en inrichting van het park nadat het zwembad verplaatst is.

De mensen die naar het gemeentehuis waren gekomen om deze presentatie bij te wonen werden uitgedaagd om na de pauze op grote kaarten van het stadspark en Groene Hart hun ideeën en/of wensen aan te geven.

Na deze bijeenkomst is tot nu toe erg stil gebleven, ook over het resultaat, de “oogst” aan ideeën en wensen, is naderhand nog niet weer gecommuniceerd met de aanwezigen.

Wel heeft het college inmiddels in de perspectiefnota 2016-2019 een aantal bedragen laten opnemen om eventuele plannen te kunnen realiseren. Indien de raad hiermee akkoord gaat hopen wij dan ook op korte termijn een uitnodiging te krijgen om samen aan de inrichtingsschets voor het Groen hart te beginnen. 

Een bijeenkomst waarbij we samen met de “bewoners”, en andere participanten (zoals bijv. Natuurvereniging IJsseldelta en Bomenmeldpunt Kampen) aan de hand van de “oogst” van  5 februari en de in 2007 door de raad vastgestelde kaders een mooi plan voor het gebied hopen te ontwikkelen.


In 2006 werd er door de Natuurvereniging IJsseldelta al een (ook door de wijkvereniging ondersteund) burgerinitiatief ingediend: het “10-puntenplan voor het Groene Hart”. In 2007 is een raadsvoorstel vastgesteld met veel elementen uit dit burgerinitiatief.

De informatie over het 10-puntenplan uit 2006 en het raadsbesluit en -vergadering uit 2007 staat nog steeds online bij de Natuurvereniging IJsseldelta

Reactie schrijven

Commentaren: 0