Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart

In de laatste wijkkrant van 2015 stond al aangegeven dat we toen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente Kampen verwachten te ontvangen voor het maken van een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart. Die uitnodiging laat nog steeds op zich wachten. Ondanks dat we de toezegging hebben gekregen dat we die voor eind maart zouden ontvangen.

Begin april heeft de wijkvereniging samen met 14 andere organisaties een brief aan het College verzonden waarin we aangegeven hebben dat we constateren dat er vooruitlopend op het inrichtingsperspectief ontwikkelingen plaatsvinden. Ontwikkelingen die een positieve start van het te doorlopen traject ernstig schaden.

 

En dat de "postzegelwijzigingen" die nu al, 2 jaar naar vaststelling van het bestemmingsplan, plaats lijken te vinden haaks staan op de bij de vaststelling in 2014 gemaakte afspraken. De in het aangenomen voorstel aan de raad gemaakte afspraken om in gezamenlijkheid tot een inrichtingsperspectief voor het Groene hart te komen. De gemeente handelt hiermee tevens in strijd met haar eigen beleid zoals vastgesteld in de notitie "Anders Groeien" (okt 2013).

 

Wij hebben het College dan ook dringend gevraagd om geen stappen te zetten die het proces om in gezamenlijkheid te komen tot een breed gedragen inrichtingsperspectief kunnen frustreren En ze gevraagd snelheid te maken in samenwerking met de ondertekenaars vanuit het maatschappelijk middenveld, door snel het gesprek met ons aan te gaan. Een reactie is tot op heden uitgebleven.

 

Deze 14 organisaties waren, naast de wijkvereniging Binnenstad:

 

Belangenvertegenwoordiging "Skaters"

Bomenmeldpunt Kampen  

Natuurvereniging IJsseldelta

Initiatief "Naar een kloppend Groen Hart":

Jehovah’s Getuigen Kampen

Kinderboerderij Cantecleer

Stichting Welzijn Kampen

MFC Korteweg 4 / cultureel podium ‘t Ukien

Postduivenvereniging de Postduif

Scouting Hanzeluiden

Stichting Natuurspeelplaats Kampen

Stichting Padvindsterscentrum Kampen

Zwem- en waterpolovereniging Deltasteur

Duikvereniging De Oester

Coöperatie avond Stadspark Kampen 1 juni 19:30

Een aantal ondertekenaars hebben het initiatief genomen om op 1 juni zelf weer een bijeenkomst te organiseren om te kijken of er een coöperatie voor het Groene Hart op te richten is. Een coöperatie waarin iedereen die het Groene Hart wil steunen, georganiseerd of individueel, kan deelnemen.

Zodat we samen richting die stip aan de horizon kunnen blijven sturen.

 

Meer informatie over de bijeenkomst staat op de website van www.stadsparkkampen.nl

 

 

Daar vindt u ook de uitnodiging, toelichting op het programma en het aanmeldformulier.

 

Reactie schrijven

Commentaren: 0