Proef gft-inzameling hoogbouw en binnenstad van start

Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft.

 

De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft beschikbaar bij flats, maar er werd toen zoveel ander afval in gedaan, dat het ingezamelde gft alsnog verbrand moest worden. Er is toen besloten deze containers weg te halen, ook omdat bewoners van hoogbouw praktisch geen tuinafval hebben.

Afval scheiden

 

Het doel in heel Nederland is zoveel mogelijk afval te hergebruiken en om de hoeveelheid restafval in 2025 terug te dringen naar maximaal 30 kilo per jaar per inwoner.

 

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “In Kampen zijn we hard op weg dit doel te halen en alle beetjes helpen daarbij. Van gft en etensresten kan compost en biogas worden gemaakt. Het is daarom zonde dit te verbranden met het restafval. En hoe beter gft afval gescheiden wordt, hoe minder restafval er overblijft. Dat kan schelen in de portemonnee want het aanbieden van gft is gratis."

 

Met de proef wordt onderzocht of het nu wel mogelijk is om bij hoogbouw en in de binnenstad voldoende, kwalitatief goede gft in te zamelen.

 

Hoe werkt de proef?

 

Op drie locaties worden verzamelcontainers geplaatst. Alleen mensen die aangeven hun gft te gaan scheiden, krijgen toegang tot een container met hun afvalpas. Deelnemers kunnen ervoor kiezen een keukenbakje met bijbehorende zakjes in ontvangst te nemen, die het scheiden in de keuken makkelijker maakt. Bewoners worden per brief geïnformeerd over het scheiden van gft en over hoe ze zich kunnen aanmelden voor de proef.

 

Waar wordt de proef gehouden?

 

De locaties waar een gft-verzamelcontainer wordt geplaatst zijn:

 

  • Erfgenamenstraat (hoogbouw IJsselmuiden, 54 adressen worden aangeschreven);
  • Jacob Catsstraat (hoogbouw Kampen, 48 adressen worden aangeschreven);
  • Bregittenstraat (laag- en hoogbouw gecombineerd in de binnenstad, 30 adressen worden aangeschreven).

Duur proef

 

De looptijd van de proef is in principe een jaar, maar tussentijds zullen de resultaten al worden gemonitord en de deelnemers naar hun bevindingen worden gevraagd. Afhankelijk van de uitkomst wordt besloten of ook op andere locaties bij hoogbouw en in de binnenstad gft-verzamelcontainers geplaatst gaan worden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen, Esther Wagteveld, team Communicatie, telefoonnummer 038-339 27 23.