Bestuur

Dagelijks bestuur

Voorzitter:  Nardus Koster 

Secretaris:  Vacant

Penningmeester:  Aad Meure

 

Algemeen bestuur

Dries van Putten

Hendrik Jan Riesebos

Vacante posities voor algemene bestuursleden

 

Adviseur

Bert ten Cate

 

 

Jaarvergadering

Algemene ledenvergadering

Aan het begin van het jaar, in het eerste kwartaal, houdt de wijkvereniging altijd haar algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering wordt onder andere verslag gedaan van het voorgaande jaar en de plannen voor het komende jaar, de jaarrekening en begroting vastgesteld en daarnaast proberen we met 1 of meerdere sprekers een informele sfeer te creëren. 

Hieronder vindt u de jaarverslagen:

ledenvergadering 2017

Hier vindt u de agenda voor de jaarvergadering van 22 maart.

 

Nog vragen? laat het ons weten: info@binnenstadkampen.nl

Download
Agenda en jaarverslag 2016 ledenvergadering 2017
Agenda Jaarverslag JV 2017 WV Binnenstad
Adobe Acrobat document 132.4 KB
Download
Agenda ledenvergadering 22 maart WV Binnenstad Kampen
Agenda Jaarverslag JV 2017 WV Binnenstad
Adobe Acrobat document 132.4 KB
Download
Notulen ledenvergadering 26 maart 2014
Notulen ledenvergadering wv Binnenstad Kampen aan boord van Salonboot De Veerman van Kampen.
140326_Notulen ledenvergadering WV Binne
Adobe Acrobat document 238.8 KB