Social Sofa

Voorbeeld van een Social Sofa, geplaatst bij Zorgcentrum "De Meerstede" in Hoofddorp.
Voorbeeld van een Social Sofa, geplaatst bij Zorgcentrum "De Meerstede" in Hoofddorp.

Initiatief voor Social Sofa’s ondersteund met subsidie

Leefbaarheid binnenstad Kampen krijgt impuls van de provincie

 

De wijkvereniging maakt zich al geruime tijd sterk voor de leefbaarheid en vergroening van de binnenstad van Kampen. Als vervolg op de stokrozenactie, waarin leden van de wijkvereniging twee stokrozen aangeboden kregen, nodigen wij nu alle binnenstad bewoners uit om actief een steentje bij te dragen aan het realiseren Social Sofa project.

 

Wat is Social Sofa?

Het idee voor deze bank is ontstaan nadat er in de Tilburgse politiek werd gesproken over de sociale verkilling waaraan de stad - en andere steden ten prooi lijken te vallen. Het project wil mensen op een actieve manier met elkaar verbinden, met als doel een gezamenlijke verantwoordelijkheid te dragen voor het welzijn van de binnenstad. Het Socialsofa project is een groot succes en er staan inmiddels honderden sofa's in Nederland.

 

Sociaal beleid

Omdat de wijkvereniging zelf niet over de financiële middelen beschikt om dit project met haar binnenstad bewoners uit te voeren, heeft het bestuur in augustus bij de provincie een subsidie aangevraagd die past binnen het kader van Sociaal Flankerend Beleid. De subsidie werd aangevraagd voor twee banken die in de loop van 2014 op verschillende plekken in de binnenstad geplaatst zullen worden. Begin deze maand kregen wij het fantastische nieuws dat de subsidie is toegekend en deze is op vrijdag 13 december jl. symbolisch overhandigd door gedeputeerde Bert Boerman in de vorm van een kussen met de tekst ”Do small things with great love”. Ook de gemeente draagt bij aan het project dat de sociale samenhang in de Kamper binnenstad moet vergroten. 

 

Mee doen?

De vorm van de bank staat vast, maar voordat we daadwerkelijk kunnen gaan mozaïeken, moeten er eerst twee ontwerpen gemaakt worden. Daarom nu alvast een oproep aan mensen die enthousiast zijn en mee willen doen. In de volgende wijkkrant zal meer informatie staan over waar en wanneer de sofa’s gemaakt gaan worden! 

 

Namens de werkgroep 

 

Annette Boven

 

Om deel te kunnen nemen aan het Social Sofa project hoef je niet lid te zijn van de wijkvereniging.

 

Deel dit bericht direct met uw buren!

Via de knoppen hieronder kun je dit bericht direct naar je buren sturen of delen op social media!