Drijvende tuinen in de Burgel

Impressie van een drijvende tuin in de Burgel, Kampen
Impressie

De Wijkvereniging Binnenstad gaat de Burgel het komend voorjaar omvormen tot een ‘drijvende tuin’, om zo de beroemde Kamper watergang weer nieuw leven in te blazen. Het project wordt mede gefinancierd door de provincie Overijssel en de Rabobank, die beiden een bedrag van drieduizend euro beschikbaar stelden voor het project. Ook het waterschap Groot Salland, beheerder van de Burgel, staat positief tegenover de ideeën.

Met de bijdragen van de provincie en de Rabobank wil de wijkvereniging in het voorjaar één tot twee drijvende tuinen gaan inrichten in de Burgel, en later mogelijk meer. De tuinen vormen al weer het derde project van de Wijkvereniging waarmee wordt gewerkt aan een duurzamere en meer verbindende Kamper binnenstad. Al eerder werden vijfhonderd stokrozen in de binnenstad verspreid in geveltuinen en momenteel wordt gewerkt aan een tweetal met mozaïek beplakte ‘Social Sofa’s’ die binnenkort in de stad worden geplaatst. 


Samenwerking

Voor het drijvende tuinen-project gaat de wijkvereniging de samenwerking zoeken met inwoners van de stad en organisaties die kunnen bijdragen aan de groene plannen. "We moeten het wiel uitvinden", aldus voorzitter Nardus Koster van de Wijkvereniging. "We willen bijvoorbeeld kijken of er scholen zijn die ons kunnen helpen bij het ontwerpen en maken van de tuinen". In het voorjaar moeten de eerste tuinen te water worden gelaten, maar alles valt of staat met de medewerking van vrijwilligers bij het project. "Die vrijwilligers moeten het project gaan dragen", aldus voorzitter Nardus Koster. "Er wordt vaak gesproken over burgerparticipatie, wij hebben het al gehad over Burgel-participatie".

 

Meedoen

De wijkvereniging zoekt geïnteresseerden die in een projectgroep willen deelnemen. Het project kent verschillende aspecten die ontwikkeld moeten worden, zoals een duurzame drijvende constructie, expertise op het gebied van geschikte planten en hun uitwerking op de ecologie van de Burgel, het ontwerp van de tuinen, de realisatie en het onderhoud daarvan. Voor het onderhoud wordt gedacht aan één of meer groepen die een aantal keer per jaar met een speciaal daarvoor beschikbare boot de tuinen onderhoudt.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via drijvendetuinen@wijkverenigingbinnenstad.nlWe plaatsen regelmatig updates over de vorderingen. Die kunt u hier volgen:

Update #1: "We gaan van start!" 


Download
Mediapack Drijvende Tuinen
Inhoud: 4 Hres impressies en het projectlogo in diverse bestandsformaten
Mediapack_drijvende_tuinen.zip
Gecomprimeerd archief in ZIP formaat 10.5 MB