Steenbickerprijs

De prestigieuze prijs wordt al sinds jaar en dag uitgereikt aan panden in de binnenstad die door de eigenaren op formidabele wijze onder handen zijn genomen.

 

Elk jaar worden twee prijzen uitgereikt, te weten die voor het best gerenoveerde particuliere pand/woonhuis en het best gerenoveerde zakelijke pand.

 

De criteria zijn:

  1. Het pand moet zich binnen het beschermd stadsgezicht bevinden
  2. De detaillering en de verhoudingen zijn overeenkomstig de traditionele uitvoering en op ambachtelijke wijze uitgevoerd
  3. De kleurstelling en vormgeving in harmonie met de omgeving.
    Het mag niet detoneren met de omgeving.
  4. Bij restauratie gaat behoud voor vernieuwing

De prijs wordt gewoonlijk uitgereikt tijdens de jaarvergadering van de Wijkvereniging Binnenstad en bestaat uit de onsterfelijke roem en een plaquette voor aan de muur.

 

Nomineren

Iedereen kan een pand nomineren. Heel eenvoudig door een mailtje, voorzien van het adres en een foto van het pand plus uw eigen gegevens, te sturen naar info@binnenstadkampen.nl

 

Herman de Steenbicker

Halverwege de 14de eeuw werd begonnen met de bouw van de huidige Bovenkerk. In 1351 sloot Kampen een contract met Herman de Steenbicker en zijn broer voor het bouwen van het kerkkoor met een kapellenkrans daaromheen. Beide broers waren specialisten van Europees formaat. De bouw van gotische kerken had zich vanuit Frankrijk via Duitsland naar de Nederlanden uitgebreid. Kampen had in ons land een primeur met een kapellenkrans rond het koor bij een parochiekerk.

Het is overigens uitgesloten dat de heren het werk hebben afgemaakt, daar omstreeks 1360 de broer overleed en in 1369 een andere bouwmeester de opdracht kreeg om verder te gaan met de bouw.

 

Een en ander kunt u nalezen op de site van de Bovenkerk van Kampen.