Uw wijkagent Jean Louis Becker

Wijkagent Henri Maurer

 

We hebben een nieuwe wijkagent.

 

Er hebben dit jaar wat verschuivingen plaats gevonden binnen de politie aangaande de wijkagenten. Henri Maurer is de brug overgegaan en is nu wijkagent voor IJsselmuiden.

 

Onze nieuwe wijkagent is Jean Louis Becker en we hebben hem gevraagd zich hier even voor te stellen.

 

 

Ik ben Jean Louis Becker, de wijkagent voor de binnenstad en Kampen Oud Zuid.

 

Ik ben sinds 1994 werkzaam bij de politie. De eerste 13 jaar ben ik werkzaam geweest bij de regiopolitie Amsterdam/Amstelland en nu de laatste 9 jaar hier in Kampen. Als wijkagent ben ik hier geen onbekende want ik ben de afgelopen 8 jaar, wijkagent geweest voor de wijken; Brunnepe/ Hanzewijk en Hagenbroek.

 

Natuurlijk ken ik de binnenstad ook erg goed. Ik draai al vanaf het begin hier in Kampen mee in de zogenaamde VOS diensten in de weekenden. Ik ben dan vaak als politie biker op straat en probeer het uitgaansgebied veilig te houden,

 

De afgelopen 10 tot 20 jaar is de functie van wijkagent sterk veranderd. Vroeger hadden stadswijken en dorpen van enige omvang een eigen wijkagent. Die wijkagent was zijn volle werkweek in zijn wijk en kende daardoor bijna iedereen.

 

Nu is dit toch wel anders. De wijkagent heeft voor de werkzaamheden in zijn eigen wijk slechts 2 van de 5 werkdagen beschikbaar. Om toch optimaal grip te hebben op de wijk maakt de wijkagent veel gebruik van partners. Die partners zijn bijvoorbeeld hulpverleners, woningbouwverenigingen en de gemeente.

 

Vaker wordt men doorverwezen naar een Juridisch Loket voor vragen over civiele zaken. Voorbeelden van civiele zaken zijn problemen over het plaatsen van een schutting. Bijvoorbeeld als de schutting te hoog is of niet op de goede plek staat. Wat is nu wel voor de wijkagent en wat niet? In het algemeen kun je zeggen dat de wijkagent een functie heeft als problemen meerdere keren spelen of gespeeld hebben.

 

Niet voor de wijkagent zijn:

  • Problemen over erfafscheidingen. Dit is civiel rechterlijk. U kunt beter bellen met het Juridisch Loket op nummer 0900-8020.
  • Klachten over hondenpoep en vuil op straat. Hier voor verwijs ik naar het servicemeldpunt@kampen.nl
  • Parkeerproblemen en handhaving. (gemeente Kampen)
  • De snelheid van auto’s in de straat of buurt. Dit moet gemeld worden bij de gemeente. Die kan na meerdere klachten besluiten om metingen uit te voeren. Uiteindelijk kan dan blijken dat bijvoorbeeld de weg aanpassingen nodig heeft. 

Wat is wel voor de wijkagent:

  • Problemen binnen een gezin. Wij pakken dan niet zelf de zaak op, maar bespreken dit met onze partners en proberen hulp te regelen.
  • Alcoholproblemen, verwaarlozing e.d. van medewijkbewoners. Wij gaan ter plaatse kijken en bepalen de situatie. Indien nodig maken we afspraken met partners over hulpverlening.
  • Burenruzie. Burenruzies zijn zaken die regelmatig bij de wijkagenten terecht komen. Vaak is de ruzie op een niveau gekomen dat bemiddelen (bijna) niet meer lukt. Het zijn conflicten die al jaren lopen en als laatste redmiddel komt men bij de politie. Vaak verwacht men dan te veel van de wijkagent. Men wil dat de agent ingrijpt, maar die heeft daar vaak geen middelen voor. Bij een bemiddeling door de wijkagent is het wel van groot belang dat beide partijen bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan.
  • Overlastmeldingen. Wijkagenten krijgen ook vaak overlastmeldingen binnen. Bijvoorbeeld meldingen over geluidsoverlast bij een speeltuin of van rondhangende jongeren. Wijkagenten kunnen dit niet alleen oplossen. Ook omwonenden kunnen de veroorzakers van de overlast aanspreken. Zo zijn we samen verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de wijk. Kortom: Een wijkagent is meer een regisseur geworden. Hij zorgt dat ieder zijn rol krijgt en die rol goed invult.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jean Louis Becker

Wijkagent Binnenstad, Zuid-Bovenbroek

 

jean.louis.becker@politie.nl

Algemeen politie nummer 0900-8844

Twitter: