Wijkvereniging Binnenstad Kampen

Burgwal 45

8261EP Kampen

info@binnenstadkampen.nl Stadspark

Stadspark hoe nu verder.

Gelukkig heeft onze gemeenteraad alle bezuinigen, voorgesteld door het college, van tafel geveegd.

Sterker nog het tijdbestek van realisatie is ingekort.
Hulde hiervoor.

Wij hebben de eerste uitvoeringsplannen gezien en het tijdsplan.
Ziet er goed uit.
Er moeten nog sonderingen plaatsvinden voor het skatepark en de te plaatsen bruggen.
Er komt een aanbesteding voor het baggeren van de sloten, zodat er straks helder water stroomt.

Als dat allemaal klaar is komt het inrichten aan de beurt. We hebben het dan over najaar 2020 dat we er iets van kunnen gaan zien, zoals de plannen er nu voor liggen.

We houden u op de hoogte.

€100 voor je eigen straatfeest!

Tot 1 juli 2023 kun je € 100,- aanvragen voor een straatfeest. Gemeente Kampen kan 100 straten blij maken. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en zullen de bijdragen zoveel mogelijk verdelen over de gemeente.

 

De aanvrager moet ten minste 10 handtekeningen van de buren verzamelen die het straatfeest ook zien zitten. De bijdrage kan aangevraagd worden door een e-mailbericht te sturen aan wijkverbinders@kampen.nl. Daarbij moet de exacte locatie van straatfeest worden vermeld en de 10 handtekeningen worden bijgevoegd.

 

Verdere voorwaarden zijn:

 • De bijdrage is geldig van 1 juni 2024 tot en met 30 september 2024;
 • Voorzie de aanvraag van 10 handtekeningen van buren die graag meedoen;
 • Voorzie de aanvraag van een rekeningnummer en de tenaamstelling;
 • Kies samen een geschikte locatie in de straat uit om het feest te houden en doe een melding op Barbecue of straatfeest melden | Gemeente Kampen;
 • Zorg er samen voor dat na het feest de plek schoon en netjes achtergelaten wordt;
 • De bijdrage kan niet besteed worden aan alcoholische dranken en/of andere genotsmiddelen;
 • Het feest mag plaatsvinden op:
  - zondag tot en met donderdag tussen 15.00 en 23.00 uur;
  - vrijdag tussen 15.00 en 23.30 uur;
  - zaterdag tussen 15.00 en 24.00 uur.
 • Na 23.00 uur is muziek niet toegestaan. Tot die tijd mag het geluid bij de dichtstbijzijnde woning maximaal 70 dB(A) zijn.
 • Er mogen alleen kleine voorwerpen geplaatst worden van minder dan 10 vierkante meter per voorwerp. Dit gaat dan bijvoorbeeld om een springkussen, partytent of barbecue. Het maximaal toegestane aantal voorwerpen hangt af van de beschikbare ruimte.
 • Het feest mag geen belemmering zijn voor hulpdiensten. Brandkranen dien je vrij te houden.

Doe je mee met jouw straat?

0 Berichten

6 februari Informatieavond enquête overlast Binnenstad

Op dinsdagavond 6 februari organiseren de wijkvereniging Binnenstad en de BOK

een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de overlast in de binnenstad. Ook

de gemeente is uitgenodigd als toehoorder hierbij te zijn.

Je kan hier aanmelden of kopiëren deze link in je browser https://forms.gle/dQ8MCT3rkBrDQGgn6

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de uitkomsten van de eerder gehouden enquête

worden gepresenteerd. Er is heel veel informatie uit de enquêtes naar voren

gekomen, wat we niet tot in detail kunnen presenteren. Daarom willen we tijdens

de bijeenkomst de uitkomsten samen met jullie verder verfijnen en met behulp

van kaarten vertalen naar een zo compleet mogelijke knelpuntenkaart voor de

binnenstad. Deze gegevens verzamelen we en bespreken we daarna in een

projectgroep met gemeente en politie hoe we hieraan vervolgacties kunnen

koppelen.

 

Het is dus niet de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomst met de gemeente in

discussie gaan, maar we willen een zo compleet mogelijk beeld van alle overlast

in de binnenstad krijgen, waar we vervolgens mee verder kunnen.

In de bijeenkomst willen we ook graag van jullie horen wie in eventuele

werkgroepen wil meedenken over de oplossingen die nodig zijn, zodat we

hiermee samen met de gemeente, politie, bewoners en ondernemers aan de slag

gaan. Want de overlast is heel divers en complex en alleen samen kunnen we

deze aanpakken!

We hopen dat jullie erbij kunnen zijn! Meld je daarom aan, je ontvangt de

gegevens over deze bijeenkomst na het invullen van het formulier.

 

 

Met hartelijke groet,

Bestuur Binnenstad Ondernemers Kampen

en Bestuur Wijkvereniging Binnenstad Kampen

College kiest met parkeerdek en uitgebreid maatregelenpakket voor verbetering parkeren binnenstad Kampen

De gemeente streeft naar een binnenstad waar het voor iedereen prettig is om te verblijven. Dat willen wij als wijkvereniging ook. Bij een prettig verblijf hoort ook dat geparkeerde en rondrijdende auto's voor minder ergernis en overlast gaan zorgen. Bewoners moeten hun auto makkelijker in de buurt van hun huis kunnen parkeren en voor bezoekers moet een parkeerplaats ook makkelijk te vinden zijn. Het totale aantal auto's in de binnenstad zal omlaag moeten, want dan komt onze prachtige binnenstad veel beter uit de verf.

Daarom heeft de gemeente nu een parkeernota uitgebracht, waarin staat beschreven hoe het aantal geparkeerde auto's in de binnenstad teruggebracht gaat worden. Hierbij hebben wijkvereniging, ondernemersvereniging, kerken en grote evenementenlocaties als de Stadsgehoorzaal samen geadviseerd aan de gemeente. Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk, want in de straten dichtbij de Oudestraat wil iedereen graag parkeren terwijl daar maar zeer beperkt plek is.

In de aanpak van de gemeente staan nu drie dingen centraal: Aanzienlijk meer parkeerplaatsen aan de randen (o.a. bouw van een parkeergarage op het Burgemeester Berghuisplein), betere handhaving op foutparkeren en maatregelen die gericht zijn op minder zoekverkeer en op minder (lang) parkeren door bezoekers in het historische deel van de binnenstad.


Met dit plan kan eindelijk een start worden gemaakt met het aanpakken van een grote bron van ergernis bij heel veel mensen in de binnenstad. Mocht u ons hierover nog iets mee willen geven dan kunt u mailen naar info@binnenstadkampen.nl.

De meeste maatregelen worden overigens in 2025 ingevoerd; dus komend jaar zal er (helaas) nog niet veel veranderen.

Kerst in Kampen

De gemeente Kampen heeft een kerstactie voor inwoners om ontmoeting en verbondenheid in de straat te stimuleren.


Tot 1 december 2023 is het mogelijk om voor inwoners een kerstboom met verlichting voor de eigen straat aan te vragen en hiermee de straat in gezellige kerstsfeer te brengen. De voorraad kerstbomen is beperkt. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de kerstbomen te verdelen over de gemeente Kampen.


De aanvrager moet ten minste 6 handtekeningen van de buren verzamelen die ook een kerstboom in de straat zien zitten. Een kerstboom aanvragen kan door een e-mailbericht te sturen aan wijkverbinders@kampen.nl. Daarbij moet de aanvrager de exacte locatie waar de buurt de kerstboom wil plaatsen.


Verdere voorwaarden zijn:

 • Je krijgt een kerstboom van 3 of 4 meter hoog voor plaatsing in jouw straat.
 • Je verzamelt ten minste 6 handtekeningen van buren die graag meedoen en voegt deze toe bij de aanmelding.
 • Je kijkt als buurt zelf naar een geschikte locatie in de straat voor de boom. De plek moet veilig zijn, mag de doorgang niet hinderen en geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte.
 • De stroom voor de verlichting moet bij een bewoner uit de straat afgenomen worden. De kabel van de verlichting mag de doorgang niet hinderen en moet veilig aangebracht worden.
 • De kerstverlichting wordt eigendom van de straat.
 • Na de kerstperiode zijn de bewoners verantwoordelijk voor het opruimen van de boom en versieringen (inlevermoment op woensdag 3 januari 2024 op de bekende inleverlocaties van de gemeente Kampen).

 

De bomen worden op 6 of 11 december bezorgd door de wijkverbinders en ze brengen chocolademelk en kerstkransjes mee.

Monumentenraad organiseert Erfgoedavond

Op 21 september aanstaande wordt de Erfgoedavond georganiseerd door de Monumentenraad. Dit keer staat de duurzaamheid van de monumenten centraal. Verwacht geen verkooppraatjes of lijst van de regeltjes. Zij nemen u mee in de praktijk. Toegang is gratis.

Zie de website van de Monumentenraad

Vaar mee met de Veerman van Kampen!

Wijkvereniging Binnenstad nodigt alle leden van harte uit voor een rondvaart met de Veerman van Kampen. Op Zaterdag 24 juni schepen we in om 13.30 uur. Om 14.00 uur vertekken we en rond 16.30 uur zijn we weer terug.

 

Onder het genot van koffie, thee en een klein hapje kunt u genieten van de omgeving en op een ontspannen manier bijpraten met andere leden en het bestuur van de Wijkvereniging. De eerste koffie of thee is voor rekening van ons. Daarnaast ontvangt u per persoon 2 consumptiemunten.

 

Als lid kunt u 1 introducé meenemen. Maximaal kunnen er 100 personen mee. Boek dus op tijd!

 

Aanmelden kan via het online formulier: tinyurl.com/44tsrx83

 

Datum: 24-6-2023
Inschepen: 13:30 
Afvaart: 14:00 uur.
Als lid mag je 1 introducé meenemen. 
Maximaal 100 personen kunnen ermee.
Je kan alleen mee als je je aangemeld hebt inclusief gegevens van de introducé.
De eerste koffie/thee is voor rekening van de WV en per persoon ontvang je 2 consumptiemunten.  

Presentatie: Hoe verduurzaam ik mijn monument?

Download
Hoe verduurzaam ik mijn monument?
Op de jaarvergadering van woensdag 13 maart 2019 heeft gastspreker Bart Kerkdijk van Energie en Erfgoed deze presentatie gegeven.
Presentatie Kampen - Bart 13-03-2019.ppt
Microsoft Power Point presentatie 26.9 MB

Glasbakken Van Heutszplein zorgen voor duurzame afvalinzameling

Aan de IJsselkade, ter hoogte van het Van Heutszplein, zijn twee bovengrondse glasbakken geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Kampen monitoren hoeveel glas er verzameld wordt en welke ondergrondse glascontainer passend is. Het plaatsen van deze glasbakken maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de voorzieningen voor schepen en voor evenementen aan de kade optimaliseren.

 

In maart 2018 heeft het college een aantal besluiten genomen over de faciliteiten aan de kade. Zo zijn onlangs de noodtrappen nagelopen en aangepast waar nodig. Binnenkort wordt er een waterpunt gerealiseerd aan het Van Heutszplein. En vóór de start van het toeristenseizoen wordt de belofte aan de bruine vlootschippers ingelost om glasbakken te plaatsen. 

 

Op deze wijze kan het afval gescheiden worden aangeboden, waar het nu veelal bij het restafval terechtkomt. Storten van glas is gratis, het aanbieden van restafval is dit niet. De mogelijkheid om glas apart aan te bieden zorgt daarom, naast milieuvoordelen, ook voor een financieel voordeel voor de aanbieder. 

 

Wethouder Geert Meijering: “Het is onze ambitie om voor de schepen en voor evenementen de voorzieningen aan de kade te optimaliseren. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen genomen om het nautisch profiel van onze hartelijke Hanzestad aan het water te versterken. De glasbakken maken hier onderdeel vanuit.” 

 

Er is gekozen voor bovengrondse containers om eerst te peilen hoeveel glas er op deze wijze wordt aangeboden. Dit om te voorkomen dat er te grote, en daarmee dure, ondergrondse glascontainers worden ingekocht. De gemeente is zich ervan bewust dat bovengrondse glasbakken geen fraai gezicht zijn aan de kade, maar benadrukt dat dit slechts voor een korte periode is. 

 

In het najaar wordt de stand opgemaakt en de juiste ondergrondse container besteld. Tijdens het hoogwaterseizoen mag er niet gegraven worden in de IJsselkade. De verwachting is daarom dat de glasbakken in het voorjaar van 2020 kunnen worden vervangen door hun fraaiere ondergrondse broertje.

Proef gft-inzameling hoogbouw en binnenstad van start

Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft.

 

De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft beschikbaar bij flats, maar er werd toen zoveel ander afval in gedaan, dat het ingezamelde gft alsnog verbrand moest worden. Er is toen besloten deze containers weg te halen, ook omdat bewoners van hoogbouw praktisch geen tuinafval hebben.

Afval scheiden

 

Het doel in heel Nederland is zoveel mogelijk afval te hergebruiken en om de hoeveelheid restafval in 2025 terug te dringen naar maximaal 30 kilo per jaar per inwoner.

 

Wethouder Jan Peter van der Sluis: “In Kampen zijn we hard op weg dit doel te halen en alle beetjes helpen daarbij. Van gft en etensresten kan compost en biogas worden gemaakt. Het is daarom zonde dit te verbranden met het restafval. En hoe beter gft afval gescheiden wordt, hoe minder restafval er overblijft. Dat kan schelen in de portemonnee want het aanbieden van gft is gratis."

 

Met de proef wordt onderzocht of het nu wel mogelijk is om bij hoogbouw en in de binnenstad voldoende, kwalitatief goede gft in te zamelen.

 

Hoe werkt de proef?

 

Op drie locaties worden verzamelcontainers geplaatst. Alleen mensen die aangeven hun gft te gaan scheiden, krijgen toegang tot een container met hun afvalpas. Deelnemers kunnen ervoor kiezen een keukenbakje met bijbehorende zakjes in ontvangst te nemen, die het scheiden in de keuken makkelijker maakt. Bewoners worden per brief geïnformeerd over het scheiden van gft en over hoe ze zich kunnen aanmelden voor de proef.

 

Waar wordt de proef gehouden?

 

De locaties waar een gft-verzamelcontainer wordt geplaatst zijn:

 

 • Erfgenamenstraat (hoogbouw IJsselmuiden, 54 adressen worden aangeschreven);
 • Jacob Catsstraat (hoogbouw Kampen, 48 adressen worden aangeschreven);
 • Bregittenstraat (laag- en hoogbouw gecombineerd in de binnenstad, 30 adressen worden aangeschreven).

Duur proef

 

De looptijd van de proef is in principe een jaar, maar tussentijds zullen de resultaten al worden gemonitord en de deelnemers naar hun bevindingen worden gevraagd. Afhankelijk van de uitkomst wordt besloten of ook op andere locaties bij hoogbouw en in de binnenstad gft-verzamelcontainers geplaatst gaan worden.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kampen, Esther Wagteveld, team Communicatie, telefoonnummer 038-339 27 23.

Baggerwerkzaamheden Nieuwe Buitenhaven

Bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) is verontreiniging aangetroffen. Metingen hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond. De gemeten concentraties zijn te laag om gevaarlijk te zijn voor de omgeving. Er is op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid.

Een eerder waterbodemonderzoek, waarbij op diverse plaatsen in de haven monsters zijn genomen, toonden deze vervuiling niet aan. Het werk is tijdelijk stilgelegd om verder onderzoek te doen. Dat gebeurt inmiddels door meerdere keren per dag luchtmetingen te doen en er zijn monsters genomen van het slib dat al verwijderd is van de waterbodem. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.

Wethouder van Milieu Irma van der Sloot: “Belangrijk om te weten is, dat zolang de bodem niet geroerd wordt, er geen vervuiling vrijkomt en er dus geen gevaar voor de volksgezondheid is. Maar we willen wel zorgvuldig nagaan wat er hand is en wat de stappen zijn die we moeten nemen om het werk te kunnen afronden.”

Vervolgstappen

De volgende stap is het nemen van monsters van de waterbodem op de plek waar de vervuiling aangetroffen is. Dit wordt op donderdag 25 oktober gedaan. Een gespecialiseerd team neemt vanaf een ponton enkele waterbodemmonsters. Dit doet het team met beschermende kleding aan en beschermende maskers op. Tijdens het nemen van de monsters wordt de directe omgeving tijdelijk afgezet. Dit om alle risico’s uit te sluiten.

Voorafgaand aan het baggerwerk is rood-wit lint om de kades aangebracht en is de haven afgesloten voor boten. Bij baggerwerkzaamheden is het gebruikelijk om eventueel publiek op afstand van het werk te houden om risico’s uit te sluiten. Uit voorzorg is de afzetting uitgebreid tot aan de achterzijde van het havenkantoor.

De omwonenden van de Nieuwe Buitenhaven zijn per brief geïnformeerd.

 

Bron: Persbericht Gemeente Kampen

Herstrating Ebbingestraat

Door herstraatwerkzaamheden van de Ebbingestraat zal deze deels afgesloten zijn.


Waar: De 3e Ebbingestraat

Wanneer: Van 18-02-2019 07:00 uur t/m 01-05-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de 3e Ebbingestraat tussen Broederweg en Meeuwenweg

Wanneer: Van 08-01-2019 09:00 uur t/m 01-02-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de Cellebroedersweg en de Spuistraat

Wanneer: Van 27-07-2018 07:00 uur t/m 30-11-2018 17:00 uur.


Waar: Tussen de Kennedylaan en de Cellebroedersweg

Wanneer: Van 22-05-2018 07:00 uur t/m 15-06-2018 17:00 uur.

Een Verkeerscirculatieplan (VCP) voor de Binnenstad vanuit de samenleving

Een woord vooraf, overgenomen uit het VCP (link VCP 3.46 Mb).

 

Kampen is een aantrekkelijke Hanzestad aan de IJssel. ‘Gastvrij’ omdat voorzieningen in de oude binnenstad op loopafstand van elkaar liggen. ‘Gastvrij omdat je als bezoeker nét even wat meer aandacht kunt verwachten in winkels, horecagelegenheden, musea en gewoon op straat. En toch heeft Kampen te maken met leegstand in de binnenstad en dalende bezoekersaantallen. Webwinkels en perifere winkelcentra bedreigen het binnenstedelijke voorzieningenapparaat. Kampen is híerin alleen niet uniek, veel kleinere stadskernen hebben te maken met deze ontwikkeling. Juist daarom is het nu tijd om te kijken hoe we die ‘dorpse’ kracht van Kampen kunnen gebruiken om de huidige bezoekers uit omliggende wijken en kernen zoals IJsselmuiden aan Kampen te binden, en de bezoeker van ver te verleiden een bezoek te brengen aan deze unieke stad aan de IJssel.

 

Maar hoe doe je dat dan? Hiermee is een kerngroep van deskundigen en/of vertegenwoordigers vanuit verschillende doelgroepen aan de slag gegaan. Het unieke van deze VCP-kerngroep is dat ze niet vanuit één enkel belang redeneren omdat dit veel meer dan gewenst de nadruk legt op gebruikswaarde. Van deze kerngroep kan dan ook verwacht worden dat hun rol niet slechts het ‘vertegenwoordigen van achterbannen’ is (geweest). Integendeel, deze groep heeft zich geprobeerd in te leven in alle betrokkenen van de binnenstad zowel binnen als buiten de werkgroep. Waarbij er met name gekeken is naar de unieke gebiedskenmerken van Kampen beschouwd vanuit het drieluik ‘Leefbaarheid’, ‘Duurzaamheid’ en ‘Levensvatbaarheid’ (zie hoofdstuk 1: Kampen Kwaliteitsstad). Doorgaand op de redeneerlijn van de kerngroep is er bijvoorbeeld aan de leefbaarheidscomponent in de breedste zin van het woord invulling gegeven. Zo wordt een weg niet enkel beschouwd als transportader van verkeer, met deze weg hangt ook een gevoel samen. Zowel vanuit historisch perspectief als gebruikersperspectief gezien. Bij een weg gaat het namelijk ook om aspecten zoals de aantasting van kwaliteit van leven door overlast en vervuiling. Als er aan de directe omgeving van deze weg vergroening toegevoegd kan worden dan komt dit de aantrekkelijkheidscomponent ten goede en neemt het ‘plezier’ van wonen aan deze weg toe. Immers, de weg wordt niet alleen maar gebruikt door langsrazend verkeer maar wordt ook een aantrekkelijk milieu om te verblijven. Zo kan het op termijn ‘wegstrepen van parkeerplaatsen’ niet enkel bekeken worden vanuit het gebruikersperspectief ‘minder parkeerplaatsen voor de bezoeker aan Kampen’ maar kan er ook vanuit het totaalbeeld, het toevoegen van kwaliteit, naar de binnenstad van Kampen gekeken worden. Dat is wat de VCP-kerngroep getracht heeft te doen.

 

Op deze manier kan er ook gekeken worden naar éénrichtingsverkeer met herinrichting die als tussenvorm kan fungeren tussen ‘leefstraten’ en ‘verkeersstraten’. Zeker in kwetsbare monumentale binnensteden zoals Kampen waarin de binnenstad ook een woonfunctie heeft, is deze benadering van de openbare ruimte van levensbelang. Kwaliteitsstraten kunnen een cruciale rol spelen op die plekken waar het gemotoriseerde verkeer de afgelopen jaren de overhand heeft gekregen. Dit wil niet zeggen dat de auto niet meer welkom is of verbannen wordt uit de binnenstad. Door een logische en goed aangegeven circulatie kunnen een aantal straten omgezet worden in straten waar de ‘auto te gast’ is en waar faciliteiten worden getroffen waardoor het voor fietsers, 60% van de Kampenaren komt immers op de fiets naar de binnenstad, en wandelaars aantrekkelijker wordt om langer te verblijven in de binnenstad. In een stad als Kampen is dat mogelijk omdat de binnenstad bijzonder smal is. Een unieke kernkwaliteit die te danken is aan economische terugval in een deel van de Kamper geschiedenis. Kampen kent niet veel grachtengordels waardoor de stad zich smal en langgerekt heeft kunnen ontwikkelen tussen groen (de eindeloze weilanden in het achterland) en blauw (de IJssel). Dit is een plek die het verdient om aantrekkelijker te worden zodat bezoekers verleid worden hier langer te vertoeven zonder dat dit ten koste gaat van de unieke gebiedskwaliteiten en leefbaarheid van de totale binnenstad. Vertaald naar het verkeerscirculatieplan van deze stad stelt de kerngroep een circulatie voor waarbij op het hogere schaalniveau de auto centraal staat (toegangswegen) en waar op lager schaalniveau bezoekers op de magneten verleid worden om te wisselen van modaliteit. Cruciaal daarbij is de verbinding tussen magneet en binnenstad. Deze fiets- en looproutes moeten zo aantrekkelijk en kort mogelijk zijn met een maximaal gevoel van veiligheid. Juist om deze reden zetten we in dit verkeerscirculatieplan in op kwaliteitsroutes waar de auto ‘te gast is’ zodat er aantrekkelijke verblijfmilieus ontstaan die het smalle en monumentale karakter van Kampen benadrukken.

 

Daarbij zetten we in op keuzevrijheid waarin verleiding centraal staat. Tevens betekent voorliggend plan dat niet alles realiseerbaar en uitvoerbaar is op de korte termijn. Wel is het belangrijk dat er nu al keuzes gemaakt worden die de beschreven lange termijn ontwikkelingen mogelijk maken

 

Kampen, Hanzestad aan de IJssel met een ‘dorps’ karakter en unieke monumentale kwaliteiten die de schakel vormen naar een plek waar bezoekers langer willen zijn. Dat is volgens ons het investeren waard.

 

 

 

Kerngroep Verkeerscirculatieplan

 

Wijkvereniging baalt van procesgang rondom sloop oude zwembad.

Maandagavond 29 mei behandelt de commissie RO een voorstel om, tegen alle gemaakte afspraken in, toch niet het gehele zwembad te slopen en daarmee voor een deel van het vrijkomende Groene Hart al een inrichting af te dwingen.

Het besluit gaat enkel over het gebouw maar we gaan er niet vanuit dat de gebruikers deze via de lucht gaan bereiken. Er zal een toegang gerealiseerd moeten worden.

Tijdens de vaststelling van het bestemmingsplan Groene Hart 2013” heeft de raad vastgesteld:

“Het bestemmingsplan biedt enkel het planologisch kader waaraan getoetst moet worden bij een herinrichting van het Groene Hart. Door de gemeente wordt nagedacht over een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart wanneer straks het nieuwe zwembad is gerealiseerd en het huidige zwembad is afgebroken. Bij de vorming van dit inrichtingsperspectief worden de maatschappelijke organisaties, die actief zijn in het Groene Hart, betrokken, alsmede andere belanghebbenden zoals de wijkverenging Binnenstad, het Bomenmeldpunt en de Natuurvereniging IJsseldelta.”

 

Afgelopen jaren zijn er door ‘de bewoners’ van, met andere betrokkenen bij, het Groene Hart diverse bijeenkomsten georganiseerd. In totaal 14 organisaties zochten de verbinding omdat vanuit de gemeente het initiatief om te komen tot een inrichtingsperspectief uitbleef.

 

Het kan voorkomen dat er vooruitlopend op het inrichtingsperspectief, door een ontstane urgentie, op onderdelen ontwikkelingen plaatsvinden.

Dit heeft wethouder Meijering, met betrekking tot de huisvesting van de Duik- en Zwemvereniging, ook altijd al richting de wijkvereniging aangegeven.

In juni 2016 gaven betrokken organisaties daarom, tijdens een bijeenkomst bij De Oester, ook al commitment aan het verplaatsen van de units naar de directe nabijheid van het nieuwe zwembad. Het plan van de gemeente voor de ruimtelijke inpassing had draagvlak.

 

Het raadsvoorstel over behoud van een deel van het oude zwembad kwam voor ons, en veel andere verenigingen, vorige week echter als een verrassing. (Zelfs het aanspreekpunt voor de 14 verenigingen was hiervan niet op de hoogte.) Het heeft ons verrast dat urgentie ook betekent dat dit dan ook volledig buiten de procesafspraken met de raad (zie cursieve tekst) om gaat.

Pas na een besluit over sloop of niet sloop worden de gebruikers van het Groene Hart weer betrokken bij de verdere uitwerking van het bestemmingsplan..…..zo valt in het voorstel voor de commissie te lezen.

 

‘We hebben overigens van diverse kanten begrepen dat de zwemvereniging al lang afscheid heeft genomen van het plan vanwege de risico’s die er aan kleven’

 

Ook op 13 mei jl. is dit ‘dilemma’ met de aanwezigen op de matig bezochte debat-bijeenkomst van de gemeente gedeeld. Net als de overige besproken dilemma’s heeft de samenleving daar tijdens de bijeenkomst van 24 november 2016 (enquete) al een duidelijke mening over laten horen. In onze ogen waren het dan ook enkel dilemma’s over dat waar de gemeente en de samenleving over van mening blijven verschillen. Het blijft blijkbaar lastig de visie/plannen van de ambtenaren te combineren met de participatiesamenleving die de raad voor ogen staat.

Al beweerde de wethouder dat dit niet het geval was.

 

Het buiten de procesafspraken en de andere organisaties om regelen van dit voorstel door de gemeente en de duikvereniging stoort ons.

Als de gemeente de participatie zo hoog in het vaandel heeft dan werken dit soort onderonsjes niet echt mee. En het pas weer laten meedenken zodra er voor de gemeente de belangrijkste besluiten zijn genomen ook niet. 

  

We hopen dan ook dat er vanuit de commissie RO gevraagd gaat worden aan het college waarom de units niet meer naar de directe nabijheid van het zwembad verplaatst mogen worden.

Daarover bestond immers commitment, een breed maatschappelijk draagvlak...

Download
Uitkomsten enquete publieksbijeenkomst
20161127 Resultaten enquette bijeenkomst
Adobe Acrobat document 900.6 KB
Download
Verslag publieksbijeenkomst
20161127 Verslag bijeenkomst Stadspark K
Adobe Acrobat document 127.8 KB
Download
Raadsvoorstel commissie RO niet slopen deel zwembad
2017_Raadsvoorstel_(her)huisvesting_Duik
Adobe Acrobat document 171.1 KB

17 mei debat over behoud Groene Hart

Staan bestaande toezeggingen en afspraken op de tocht?

De wijkvereniging heeft altijd achter het “10-puntenplan voor het Groene Hart”, een burgerinitiatief uit 2007, gestaan en dit ook uitgedragen. Een plan  waarvan veel overgenomen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014.

 

Voor de verplaatsing van het zwembad is afgesproken dat er gronden uitgeruild gingen worden.  Nu het nieuwe zwembad er staat wil het college, tegen alle afspraken in en strijdig met het bestemmingsplan, toch  delen van het oude zwembad laten staan ten behoeve van verenigingen.

De wijkvereniging is voor het volledig verwijderen van het oude zwembad en het weer toevoegen aan de openbare ruimte. Een deel van het oude zwembad past daar in onze ogen niet in. Dit hebben we tijdens de bijeenkomsten vooruitlopend op de planvorming afgelopen jaar altijd uitgedragen. (zie hier en hier) Tijdens de ledenvergadering afgelopen maart hebben we onderstaande stellingen nog eens aan de leden voorgelegd. Op de eerste stelling kwam een volmondig Ja, en van de tweede stelling vond 90% van de aanwezigen dat ‘afspraak is afspraak’ de koers moest zijn.

 

Vorig jaar is er commitment vanuit heel veel verenigingen toegezegd aan de duik- en zwemvereniging voor het verplaatsen van hun onderkomen naar de directe nabijheid van het nieuwe zwembad. Deze plek is ze ook eerder toegezegd door de gemeente. Omdat er geen financieel voordeel te behalen valt (bron raadsvoorstel) uit het behoud van een deel van het oude zwembad snapt de wijkvereniging niet waarom de gemeente toch met dit voorstel komt.

 

 

 

Kom daarom allemaal op 17 mei aanstaande om 19:30  woensdag 17 mei in 't Ukien aan de Korteweg 4. En laat uw mening horen over de toekomst van het Groene Hart, de tuin en recreatieve ruimte voor veel binnenstadbewoners en de rest van de stad.

Aanvang 19:30 uur, (inloop 19:00 uur)

Zie voor verdere info het nieuwsbericht van RTVIJsselmond hieronder.

(tekst overgenomen van: http://www.rtvijsselmond.nl/nl/nieuws/groene-hart-debat-op-17-mei/)

De gemeente Kampen organiseert op woensdag 17 mei voor alle inwoners een debat over de herinrichting van het Groene Hart. Er zijn de afgelopen periode veel ideeën en wensen gepresenteerd door verenigingen en organisaties die gevestigd zijn in het Groene Hart en ook door inwoners. De gemeenteraad wil, voordat ze een aantal belangrijke keuzes maakt, nog een keer in gesprek met de inwoners. Bent u betrokken bij het Groene Hart? Praat dan mee tijdens het Groene Hart-debat!

 

Over de herinrichting van het Groene Hart wordt al enkele jaren gesproken. Met de ingebruikname van het nieuwe zwembad begin dit jaar en de sloop van het oude zwembad in de loop van dit jaar, komt een groot gedeelte van het Groene Hart beschikbaar dat opnieuw ingericht moet worden en waar (nieuwe) functies een plaats kunnen krijgen.

Er zijn genoeg ideeën en wensen, maar die kunnen niet allemaal worden gerealiseerd. Sommige wensen en ideeën zijn niet in te passen in het Groene Hart, kosten teveel geld of ze conflicteren met andere functies in het Groene Hart. Tijdens het debat gaat vooral gesproken worden over de belangrijkste keuzes die gemaakt moeten worden, zoals de ontsluiting voor het autoverkeer, het verplaatsen van de camperparkeerplaats en de invulling van de vrijkomende gronden van het oude zwembad met ligweiden. De verdere uitwerking volgt later.

Wethouder Geert Meijering: “De gemeente hecht grote waarde aan een gedragen plan door de inwoners. Het Groene Hart is er voor iedereen. Men moet er kunnen sporten, recreëren, bewegen maar ook natuurbeleving en –educatie zijn belangrijk. De gemeente staat positief tegenover de wensen die de verenigingen en organisaties hebben die nu in het Groene Hart gevestigd zijn. Ze moeten wel passen binnen de randvoorwaarden die we gezamenlijk vaststellen.”

Er moet gekeken worden of er ruimte is voor nieuwe functies in het Groene Hart en met name op welke wijze het gebied van het oude zwembad met ligweiden heringericht kan worden.

Datum en locatie

Het debat vindt plaats op woensdag 17 mei in 't Ukien aan de Korteweg 4 in Kampen.

Programma

 • 19.00 uur        inloop
 • 19.30 uur        start van het debat. Een discussie over vier stellingen:
  • Het Groene Hart wordt autoluw (bespreekpunten o.a. wijziging van de ontsluiting naar Flevoweg/Korteweg, camperplaatsen verplaatsen).
  • Het Groene Hart moet zo natuurlijk mogelijk worden ingericht (parkachtig karakter herstellen, open velden, voedselbos).
  • Het Groene Hart is er voor alle inwoners van Kampen (meer ruimte voor spel/sport en bewegen en cultuur, inrichting terrein oude zwembad/ligweide).
  • De gevestigde verenigingen in het Groene Hart bepalen mede het karakter van het Groene Hart (duik- en zwemclub in de vergaderruimte van het oude zwembad, zoveel mogelijk openbaar terrein, voor iedereen toegankelijk).
 • 21.30 uur        afsluiting van het debat met een drankje


Iedere stelling wordt ingeleid door een inhoudelijk deskundige. Het uitgangspunt is de informatie die tijdens de eerdere bijeenkomsten is opgehaald en de kaders die eerder zijn gesteld door de gemeente. De afgelopen jaren zijn er al veel ideeën en verbetersuggesties opgehaald. Dat is een mooie opbrengst. Tijdens het Groen Hart-debat komen zowel de ideeën als de knelpunten aan bod.

0 Berichten

De wijkvereniging is geen voorstander opheffen parkeerfonds binnenstad.

Afgelopen vrijdag stond er in de Stentor dat het college voornemens is het parkeerfonds op te heffen. Hierin wordt gesteld dat het parkeerfonds inmiddels achterhaald zou zijn, wij delen die mening niet. Het fonds werkt niet belemmerend maar leert ons zorgvuldig omgegaan met de binnenstad. Ons grootste visitekaartje.

  

“We zitten op goud” gaf de voorzitter van de OVK afgelopen donderdag nog in diezelfde krant aan. Daar zijn we het volkomen mee eens. Het wordt tijd dat we gaan poetsen maar we moeten er wel voor waken dat er niet met een bot mesje steeds wat van het goud afgeschraapt wordt.

Tijdens onze  ledenvergadering in maart dit jaar gaf Hans Peter Benschop van Trendbureau Overijssel een lezing over mogelijke toekomstscenario’s voor de Kamper Binnenstad. Hij stelde daar de aanwezigen de vraag:  Zijn er los van de ontwikkelingen in de detailhandel en de vele genoemde kansen ook bedreigingen voor de binnenstad? Vanuit de aanwezigen werd de tendens genoemd van het opsplitsen van woningen in kleine wooneenheden. Dit gebeurt de laatste tijd weer zo veel dat er risico’s aan kunnen gaan  kleven. Voor veel huurders en kopers zal de intentie zijn er maar voor een bepaalde tijd te wonen. Er is vaak niet speciaal voor de binnenstad gekozen  maar enkel voor een goedkope woonruimte. De binding met de binnenstad zal daardoor mogelijk wat minder zijn.

Er bereiken ons steeds meer berichten dat er spanningen ontstaan. Het dumpen van huisvuil, de hondenpoep, parkeerdruk en het blokkeren van trottoirs door geparkeerde fietsen. Veranderingen die waargenomen worden en mogelijk verband houden met bovenstaande. Het gebrek aan binding met de directe leefomgeving. Met nog meer kleine wooneenheden, door het wegvallen van  het parkeerfonds, verwachten wij een verdere verslechtering van de situatie. De balans raakt zoek.

Ook begin jaren 80, de tijd waarin men via stichting Stadsherstel vele panden weer voor bewoning geschikt maakte, was er aandacht voor de juiste balans. Rob Busser, indertijd verantwoordelijk ambtenaar voor de Monumentenzorg in Kampen, gaf in een evaluatierapport aan dat er ook gezinswoningen gerealiseerd gingen worden. Dit om te voorkomen dat de samenstelling van de binnenstadsbevolking door alle nieuwe één- en tweepersoonshuishoudens te eenzijdig zou worden…...

 

We begrijpen volkomen dat er ingezet moet worden op een positiever vestigingsklimaat voor ondernemers.  De oplossing zal volgens ons dan ook gevonden moeten worden in het evalueren van de huidige regels rondom het parkeerfonds. Er zal sinds de invoering in 2001 vast wel een en ander veranderd zijn maar het doel moet nagestreefd blijven worden: Een aantrekkelijk binnenstad waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Tegenwoordig heet dat in termen van citymarketing het streven naar “a better Place to Be”. Belangrijk aspect hiervan is het verbeteren van de leefbaarheid.

 De wijkvereniging is er, vanwege het kaderstellende karakter, dan ook voorstander van om de herziening van het parkeerfonds te betrekken bij het nieuwe plan voor de Verkeerscirculatie en Parkeren. Het plan voor de Kamper binnenstad waarvan een tussenstand maandagavond 10 oktober in de commissie RO besproken wordt. 

 

 

Het rapport van het Trendbureau is overigens nog steeds hier online te vinden.

0 Berichten

Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart

In de laatste wijkkrant van 2015 stond al aangegeven dat we toen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente Kampen verwachten te ontvangen voor het maken van een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart. Die uitnodiging laat nog steeds op zich wachten. Ondanks dat we de toezegging hebben gekregen dat we die voor eind maart zouden ontvangen.

Begin april heeft de wijkvereniging samen met 14 andere organisaties een brief aan het College verzonden waarin we aangegeven hebben dat we constateren dat er vooruitlopend op het inrichtingsperspectief ontwikkelingen plaatsvinden. Ontwikkelingen die een positieve start van het te doorlopen traject ernstig schaden.

 

En dat de "postzegelwijzigingen" die nu al, 2 jaar naar vaststelling van het bestemmingsplan, plaats lijken te vinden haaks staan op de bij de vaststelling in 2014 gemaakte afspraken. De in het aangenomen voorstel aan de raad gemaakte afspraken om in gezamenlijkheid tot een inrichtingsperspectief voor het Groene hart te komen. De gemeente handelt hiermee tevens in strijd met haar eigen beleid zoals vastgesteld in de notitie "Anders Groeien" (okt 2013).

 

Wij hebben het College dan ook dringend gevraagd om geen stappen te zetten die het proces om in gezamenlijkheid te komen tot een breed gedragen inrichtingsperspectief kunnen frustreren En ze gevraagd snelheid te maken in samenwerking met de ondertekenaars vanuit het maatschappelijk middenveld, door snel het gesprek met ons aan te gaan. Een reactie is tot op heden uitgebleven.

 

Deze 14 organisaties waren, naast de wijkvereniging Binnenstad:

 

Belangenvertegenwoordiging "Skaters"

Bomenmeldpunt Kampen  

Natuurvereniging IJsseldelta

Initiatief "Naar een kloppend Groen Hart":

Jehovah’s Getuigen Kampen

Kinderboerderij Cantecleer

Stichting Welzijn Kampen

MFC Korteweg 4 / cultureel podium ‘t Ukien

Postduivenvereniging de Postduif

Scouting Hanzeluiden

Stichting Natuurspeelplaats Kampen

Stichting Padvindsterscentrum Kampen

Zwem- en waterpolovereniging Deltasteur

Duikvereniging De Oester

Coöperatie avond Stadspark Kampen 1 juni 19:30

Een aantal ondertekenaars hebben het initiatief genomen om op 1 juni zelf weer een bijeenkomst te organiseren om te kijken of er een coöperatie voor het Groene Hart op te richten is. Een coöperatie waarin iedereen die het Groene Hart wil steunen, georganiseerd of individueel, kan deelnemen.

Zodat we samen richting die stip aan de horizon kunnen blijven sturen.

 

Meer informatie over de bijeenkomst staat op de website van www.stadsparkkampen.nl

 

 

Daar vindt u ook de uitnodiging, toelichting op het programma en het aanmeldformulier.

 

0 Berichten

De wijkvereniging doet mee met Duiten & Zakjes. U ook?

Kampen is sinds vandaag een mooi nieuw spaarsysteem rijker. Een loyaliteitsprogramma om te sparen voor de club of vereniging.

Vanmorgen heeft burgemeester Bort  Koelewijn de eerste Duiten uitgereikt aan de bij de aftrap aanwezige verenigingen. Ook wij waren erbij en hebben symbolisch de duit in ontvangst genomen.


Voor de wijkvereniging een manier om naast de ledencontributie wat extra middelen te genereren. Zodat er naast dekking voor de vaste lasten ook dekking ontstaat om leuke dingen voor de binnenstad mee te doen.

Wat voor leuke dingen?, dat is afhankelijk van de opbrengst, maar zo een paar losse ideeën:

 • De grotere oplage wijkkrant. Om deze af en toe eens huis-aan-huis in de gehele binnenstad te kunnen bezorgen, en niet alleen bij de leden;
 • Het niet alleen maar adviseren maar ook financieel ondersteunen van bewonersinitiatieven op straatniveau;
 • Vergroeningstrajecten, met dezelfde bedoelingen  als de stokrozen, maar het zouden bijvoorbeeld ook nestkastjes kunnen zijn voor vogels of vleermuizen;
 • En zo zijn er nog veel meer ideeën te noemen. (Zelf een idee? Laat het ons weten)

 

Met uw duit in het zakje van de wijkvereniging Binnenstad draagt u dus zeker bij aan een bruisende stad.

 

Hoe wij als wijkvereniging de duiten willen gaan inzamelen is nog niet helemaal duidelijk. We bezitten geen verenigingsgebouw waar iedereen wekelijks langs komt bijvoorbeeld. Maar we  proberen daar op zeer korte termijn invulling aan te geven.

 

 

Ondertussen kunt u het ons altijd per mail laten weten als u duiten voor in ons zakje heeft. dan regelen we dat ze in  het zakje terecht komen.

Wilt u meer weten over de Verenigde Zaken van Kampen? klik hier 

(Of volg ons op Twitter @kampenCentrum en @VZKampen )

1 Berichten

ontwikkelingen Groene Hart

Op 5 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst voor het Groene Hart. Een aantal “bewoners” had een presentatie “initiatief voor een kloppend Groene Hart” voorbereid met een aantal ideeën over de toekomstige functie en inrichting van het park nadat het zwembad verplaatst is.

De mensen die naar het gemeentehuis waren gekomen om deze presentatie bij te wonen werden uitgedaagd om na de pauze op grote kaarten van het stadspark en Groene Hart hun ideeën en/of wensen aan te geven.

Na deze bijeenkomst is tot nu toe erg stil gebleven, ook over het resultaat, de “oogst” aan ideeën en wensen, is naderhand nog niet weer gecommuniceerd met de aanwezigen.

Wel heeft het college inmiddels in de perspectiefnota 2016-2019 een aantal bedragen laten opnemen om eventuele plannen te kunnen realiseren. Indien de raad hiermee akkoord gaat hopen wij dan ook op korte termijn een uitnodiging te krijgen om samen aan de inrichtingsschets voor het Groen hart te beginnen. 

Een bijeenkomst waarbij we samen met de “bewoners”, en andere participanten (zoals bijv. Natuurvereniging IJsseldelta en Bomenmeldpunt Kampen) aan de hand van de “oogst” van  5 februari en de in 2007 door de raad vastgestelde kaders een mooi plan voor het gebied hopen te ontwikkelen.


In 2006 werd er door de Natuurvereniging IJsseldelta al een (ook door de wijkvereniging ondersteund) burgerinitiatief ingediend: het “10-puntenplan voor het Groene Hart”. In 2007 is een raadsvoorstel vastgesteld met veel elementen uit dit burgerinitiatief.

De informatie over het 10-puntenplan uit 2006 en het raadsbesluit en -vergadering uit 2007 staat nog steeds online bij de Natuurvereniging IJsseldelta

0 Berichten

Parkeerterrein Buitenhaven

Onderstaand bericht heeft de wijkvereniging op 10 november jl. aan alle fracties van de gemeenteraad verzonden. Hierin hebben wij aandacht gevraagd voor het parkeerterrein en de eerder gedane toezeggingen.

Geachte raadsfractie,

 

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor de leefbaarheid van de Binnenstad en van de Oranjewijk.

 

Parkeren aan de rand van de Binnenstad van Kampen

In de loop der jaren heeft de gemeenteraad van de Gemeente Kampen in samenspraak met de Wijkvereniging Binnenstad en de Ondernemers Vereniging Kampen zich ingezet voor het gratis te parkeren aan de rand van de Binnenstad. Dit is een goede keuze gebleken, deze parkeerplaatsen aan de rand zijn buitengewoon goed bezet en staan vrijwel iedere dag vol met auto’s.


Uit diverse inventarisaties blijkt dat er probleemgebieden (Omgeving) zijn.

Eén van de probleemgebieden is het parkeerterrein bij de Buitenhaven. Over deze parkeerplaats is laatste maanden in uw raad veelvuldig gesproken aangaande de mogelijkheden qua  aanpak/invulling van dit parkeerterrein.

 

Één van de problemen die genoemd wordt over het parkeerterrein is: Deze parkeerplaats staat altijd vol.

De gebruikers van deze parkeervoorziening zijn zeer divers: De bewoners van de Binnenstad (omgeving Keizerkwartier en Buiten-Nieuwstraat), Bewoners van de aangrenzende Oranjewijk, mensen die in de Binnenstad werken, gasten van de Bruine Vloot, campers en winkelend publiek.

Deze problematiek komt tijdens iedere wijkschouw aan de orde en de bewoners vragen steeds wanneer deze parkeerproblemen eens opgelost worden.

Begin 2013 heeft de toenmalig wethouder Treep toegezegd dat in 2014 een herinrichting van het gebied Buitenhaven zou plaats vinden. In het reserveringsfonds zou de benodigde financiering ruim aanwezig zijn. (We zijn tijdens de wijkschouw zelfs speciaal naar de locatie gereden zodat hij dit nieuws met ons kon delen.)

 

Op basis van deze toezegging wil de wijkvereniging Binnenstad dat de raad van de Gemeente Kampen deze toezegging gestand doet.

 

Voor ons als wijkvereniging is er maar 1 doelmatige aanpak van het gebied

mogelijk: verdubbeling van de parkeercapaciteit.

Het liefst half verdiept uitgevoerd. Deze oplossing geeft de nodige ruimte voor de bewoners van de Binnenstad (Keizerkwartier e.o) en ook voor de Oranjewijk waar al zo weinig parkeergelegenheid is. De benodigde Bodemsanering zal plaats moeten vinden, en kunnen wij niet eeuwig voor ons uit blijven schuiven.

(Provincie Overijssel heeft hier immers ook geld voor beschikbaar gesteld).

 

Wij zouden als wijkvereniging graag zien dat eerder uitgesproken ambities worden gerealiseerd, en niet dat er ,zoals zelfs nu al, gesproken wordt over nieuwe ambities in de openbare ruimte (Bolwerk Buitenwacht), waardoor de reserveringen voor het Buitenhavengebied mogelijk ineens niet meer geheel beschikbaar zijn.

 

Bedankt voor uw aandacht en succes toegewenst bij uw afwegingen en het maken van de juiste keuze.

 

Met vriendelijke groet,

 

René de Ruiter

Secretaris Wijkvereniging Binnenstad

0 Berichten

Schoolgebouw Van Heutszkazerne

Afgelopen maandagmiddag heeft de wijkvereniging kennis gemaakt met de nieuwe wijkwethouder Geert Meijering. Het was een prettig en open gesprek waarin diverse lopende zaken even kort de revue passeerden.

 

Uiteraard kwam ook de gepubliceerde sloopaanvraag van DeltaWonen voor het schoolgebouw aan de orde. De wijkvereniging heeft aangegeven te betreuren dat de sloopvergunning zo kort voor de zomervakantie is aangevraagd door DeltaWonen. Ook het imago van de gemeente loopt hier naar onze mening schade mee op. Vanaf het begin voert DeltaWonen de restauratie en verbouw van de Van Heutszkazerne immers in samenwerking met de gemeente Kampen uit. Dit staat ook aangegeven op het informatiebord aan de Oudestraat.

Juist in een tijd waarin de politiek steeds vaker burgers in haar beleid betrekt, in de vorm van participatie en initiatiefruimte, worden diezelfde burgers geconfronteerd met deze actie. De wijkvereniging verwacht dan ook dat de gemeente Kampen DeltaWonen aanspreekt op de genomen stappen en de negatieve invloed die dit heeft op haar imago en de beeldvorming rondom de ontwikkeling van het Cultuurcluster.

 

De wijkwethouder heeft ons daarop aangegeven dat het op de agenda van het collegeoverleg van de volgende ochtend (dinsdag) stond. De toelichting in de media naar aanleiding van het collegeoverleg van dinsdagochtend is voor de wijkvereniging een stap in de goede richting. In de eerste plaats is hiermee duidelijk geworden dat de vergunning niet zomaar even 'tussendoor' tijdens het zomerreces verkregen gaat worden. En daarnaast is voor het voor de politiek, en DeltaWonen duidelijk welke maatschappelijke onrust de voorgenomen sloop nu al teweeg heeft gebracht.

Lees hier het artikel zoals het afgelopen dinsdag in de Brug stond: 

"Gemeenteraad kan sloop schoolgebouw Van Heutsz nog tegenhouden"

 

 

0 Berichten

Bezoek het gebiedsatelier Bolwerk Buitenwacht op de Dag van de Architectuur 21 juni of tijdens de creatieve sessies op 24 juni en 1 juli.

Het gebied Bolwerk Buitenwacht moet een prachtige stadsentree worden van de gemeente Kampen. Samen met inwoners en bedrijven wil de gemeente ideeën ontwikkelen voor dit gebied, zodat het straks weer een aantrekkelijke locatie wordt voor inwoners, bedrijven en bezoekers van de gemeente.

 

Gebiedsatelier voor alle ideeën

Het oude stationsgebouw in Kampen wordt op dit moment omgetoverd tot gebiedsatelier.  Iedereen die ideeën en plannen heeft voor het gebied Bolwerk Buitenwacht kan hier terecht. Het is de plek waar dromen, wensen, vragen en twijfels over dit gebied met elkaar gedeeld kunnen worden en waar nieuwe ideeën tot ontwikkeling kunnen komen. Het is ook een informatiepunt voor Kampenaren en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het markante verleden van dit gebied, maar vooral ook over de toekomstige mogelijkheden.

 

Landelijke Dag van de Architectuur 21 juni.

Zaterdag 21 juni is de landelijke Dag van de Architectuur. Het thema dit jaar is: Maak je eigen stad! Aanleiding voor de gemeente Kampen om het gebiedsatelier Bolwerk Buitenwacht in het oude stationsgebouw deze dag open te stellen.

Iedereen is van harte uitgenodigd om op 21 juni het atelier te bezoeken tussen 10.00 en 17.00 uur. Ideeën en plannen voor het gebied Bolwerk Buitenwacht kunnen hier gedeeld worden. Voor de kinderen is er lego, zodat ook zij kunnen bouwen aan de eigen stad. Verder besteedt de recent opgerichte Architectenwinkel aandacht aan de Dag van de Architectuur. Enkele lokale architecten zijn 21 juni aanwezig in het oude stationsgebouw in Kampen, speciaal om mensen met vragen over (ver)bouwen te helpen. 

De Bond van Nederlandse Architecten (BNA) is initiator van de landelijke Dag van de Architectuur. De organisatie van activiteiten is in handen van lokale architectuurcentra, culturele instellingen en architectenbureaus. In de gemeente Kampen pakt de Architectenwinkel deze organisatie op.

 

Creatieve inloopsessies op 24 juni en 1 juli.

Op 24 juni van 19.30 tot 22.00 uur en op 1 juli van 14.00 tot 16.30 uur staan er twee creatieve inloopsessies gepland in het gebiedsatelier.

Hier kunnen mensen samen nadenken over de toekomst van het gebied. Iedereen die geïnteresseerd is, kan hier aan deelnemen. Vooraf aanmelden is niet noodzakelijk. Twee vragen staan tijdens deze inloopsessies centraal:
-Wat is de gewenste toekomst van het gebied Bolwerk Buitenwacht en wat moeten we doen en nalaten om dat te realiseren.
-Wat is nodig om de bewoners van Kampenen IJsselmuiden te betrekken bij het verdere proces.

U krijgt in deze bijeenkomst uiteraard ook uitleg over de aanpak van het gebiedsproces en u kunt zelf daarover ook vragen stellen en ideeën inbrengen.

Vervolgtraject

Na 1 oktober worden alle ideeën verzameld en voorgelegd aan het college van B&W. In het najaar geeft het college aan welke ideeën nader uitgewerkt worden. Voordat het college hierover een besluit neemt, vindt eerst een terugkoppeling naar alle deelnemers aan het gebiedsatelier plaats. Hierna bespreekt het college de resultaten met de gemeenteraad.

Het gebiedsatelier is tot 1 oktober geopend en kan op afspraak bezocht worden via l.zaaijer@kampen.nl of (038) 339 28 11.

0 Berichten

De gemeente Kampen zoekt het mooiste historische winkel- of horeca interieur.

Oproep voor Erfgoedprijs Kampen-Zwolle 2014: 
Wie heeft het mooiste historische winkel- of horeca interieur?
Inzenden kan tot 1 juli 2014!

Kampen heeft een prachtige binnenstad waar je kunt wandelen, winkelen en beleven. De interieurs van historische panden bieden vaak een prachtig decor om te winkelen of te ontspannen. 
Er zijn ondernemers die dat op een heel mooie manier benutten, door bijvoorbeeld een historische muur of de oude balken in zicht te laten. Door zulke historische elementen een plek te geven in een eigentijds winkel- of horeca interieur, verbinden zij het verleden met het heden en toekomst. Daarmee vergroten ze de aantrekkelijkheid en beleving van de Kamper binnenstad. 

De gemeente Kampen zet dit jaar de Erfgoedprijs Kampen-Zwolle in het teken van het mooiste historische winkel- of horeca interieur. U kunt meedingen naar deze prijs! Ook kunt u iemand anders voordragen. 

De Erfgoedprijs Kampen-Zwolle wordt uitgereikt op Open Monumentendag, zaterdag 13 september 2014. Aan de prijs is een geldbedrag van € 1.000,- verbonden.

Zo kunt u meedoen:
- Maak minimaal drie duidelijke foto’s van het bijzondere winkel- of horeca interieur dat volgens u in aanmerking komt voor de prijs. (max. 1MB per foto)
- Voeg daaraan de volgende informatie toe: van wie is het pand, wat is het adres, wat is er op de foto’s te zien.
- Maak tot slot in een korte tekst duidelijk wat er zo bijzonder is aan dit interieur.
- Stuur dit alles per mail naar Annelies Scholtz, beleidsmedewerker erfgoed. Het mailadres is: a.scholtz@kampen.nl
- Inzenden kan tot uiterlijk 1 juli 2014.

0 Berichten

Bijvoederen parkdieren schadelijk

Katten eten bedorven voedsel
Katten eten bedorven voedsel

Ongetwijfeld met de beste bedoelingen worden de dieren in het park geregeld voorzien van etensresten. Nu de (toch al niet strenge) winter is afgelopen hebben de dieren in het park daar echter geen behoefte meer aan. Dierenbescherming Kampen heeft melding gemaakt van grote hoeveelheden afval dat ongedierte aantrekt, rondlopende katten ziek maakt en bijvoorbeeld eenden agressief maakt. Ook wordt er veel voedsel in de vijver gegooid waardoor botulisme kan ontstaan. Dit kost allerlei watervogels het leven.

Met name achter het verenigingsgebouw aan de 3e Ebbingestraat ontstaan smerige situaties. Het dringende verzoek is dan ook om tot in ieder geval de winter te stoppen met het storten van etensresten. 

0 Berichten

Handhaving parkeerbeleid

Over het parkeerbeleid is altijd wat te doen. Er is veel onbegrip over de regels en hoe het toezicht daarop gehouden wordt. Daarom is de wijkvereniging in overleg gegaan met de gemeente en de politie om hierin duidelijkheid te scheppen.

1. Handhaving op zondag.

Ook op zondag wordt er met regelmaat gecontroleerd, zowel in de binnenstad als rond het zwembad. Daarbij wordt gelet op excessen: parkeren op de stoep kan echt niet en ook wordt een ieder verzocht netjes binnen de vakken te parkeren. 

 

2. Parkeren tijdens evenementen

Tijdens evenementen beschikt de binnenstad over te weinig parkeerplaatsen. De wet wordt dan publieksvriendelijk gehanteerd, waarbij excessen zoals hierboven beschreven worden bekeurd. 

 

Als bepaalde locaties in de binnenstad worden afgesloten, gebeurt dat pas op het laatste moment (maximaal 2 dagen van tevoren) zodat de bewoners van de binnenstad niet onnodig lang hun auto elders hoeven te parkeren. 

 

3. Parkeervergunningen voor invaliden

Iedere gehandicapte met een eigen parkeerplaats in het parkeerzonegebied moet een parkeervergunning hebben. Per adres maar één vergunning wordt verstrekt. Invaliden kunnen met hun invalidenparkeerkaart 3 uur gratis parkeren. Ook kunnen zij 3 uur in de blauwe zone parkeren.

 

4. Parkeren van andersoortige voertuigen

Een motor mag gratis op een parkeerplaats staan. Een parkeerkaartje of vergunning moet immers achter een raam zichtbaar aanwezig zijn, dat kan niet bij een motor.

Het parkeren van bakfietsen op parkeervakken wordt gedoogd.

 

5. Elektrische oplaadpunten

Parkeerplaatsen voor elektrische auto’s zijn uitsluitend bestemd voor auto’s die daadwerkelijk aan het laden zijn. Ook dienen zij voorzien te zijn van een parkeervergunning.

 

6. Boetebedragen

Als u een parkeerovertreding begaat, moet u rekenen op devolgende bedragen:

Parkeren op niet toegestane plaatsen€ 90,00

Onbetaald parkeren bij parkeermeter € 56,00

Parkeren op invalidenparkeerplaats € 360,00

 
8 Berichten

Gemeente informeert bewoners 3e Ebbingestraat en Oranjesingel

De gemeente Kampen heeft de bewoners van de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel per informatiebrief op de hoogte gesteld van de reden van de parkeerverboden  tijdens SailKampen in hun straten. De organisatie heeft de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel nodig voor de afhandeling van de pendelbussen die de bezoekers in en uit de stad brengen van/naar de grote parkeerterreinen buitenaf. Daarnaast zijn het essentiële aanrijroutes voor de hulpdiensten.

Hieronder treft u de verzonden brief als PDF aan. 

Download
Parkeren 3e Ebbingestraat
Parkeren+3e+Ebbingestraat.pdf
Adobe Acrobat document 110.7 KB
4 Berichten

6 februari Informatieavond enquête overlast Binnenstad

Op dinsdagavond 6 februari organiseren de wijkvereniging Binnenstad en de BOK

een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de overlast in de binnenstad. Ook

de gemeente is uitgenodigd als toehoorder hierbij te zijn.

Je kan hier aanmelden of kopiëren deze link in je browser https://forms.gle/dQ8MCT3rkBrDQGgn6

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de uitkomsten van de eerder gehouden enquête

worden gepresenteerd. Er is heel veel informatie uit de enquêtes naar voren

gekomen, wat we niet tot in detail kunnen presenteren. Daarom willen we tijdens

de bijeenkomst de uitkomsten samen met jullie verder verfijnen en met behulp

van kaarten vertalen naar een zo compleet mogelijke knelpuntenkaart voor de

binnenstad. Deze gegevens verzamelen we en bespreken we daarna in een

projectgroep met gemeente en politie hoe we hieraan vervolgacties kunnen

koppelen.

 

Het is dus niet de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomst met de gemeente in

discussie gaan, maar we willen een zo compleet mogelijk beeld van alle overlast

in de binnenstad krijgen, waar we vervolgens mee verder kunnen.

In de bijeenkomst willen we ook graag van jullie horen wie in eventuele

werkgroepen wil meedenken over de oplossingen die nodig zijn, zodat we

hiermee samen met de gemeente, politie, bewoners en ondernemers aan de slag

gaan. Want de overlast is heel divers en complex en alleen samen kunnen we

deze aanpakken!

We hopen dat jullie erbij kunnen zijn! Meld je daarom aan, je ontvangt de

gegevens over deze bijeenkomst na het invullen van het formulier.

 

 

Met hartelijke groet,

Bestuur Binnenstad Ondernemers Kampen

en Bestuur Wijkvereniging Binnenstad Kampen

College kiest met parkeerdek en uitgebreid maatregelenpakket voor verbetering parkeren binnenstad Kampen

De gemeente streeft naar een binnenstad waar het voor iedereen prettig is om te verblijven. Dat willen wij als wijkvereniging ook. Bij een prettig verblijf hoort ook dat geparkeerde en rondrijdende auto's voor minder ergernis en overlast gaan zorgen. Bewoners moeten hun auto makkelijker in de buurt van hun huis kunnen parkeren en voor bezoekers moet een parkeerplaats ook makkelijk te vinden zijn. Het totale aantal auto's in de binnenstad zal omlaag moeten, want dan komt onze prachtige binnenstad veel beter uit de verf.

Daarom heeft de gemeente nu een parkeernota uitgebracht, waarin staat beschreven hoe het aantal geparkeerde auto's in de binnenstad teruggebracht gaat worden. Hierbij hebben wijkvereniging, ondernemersvereniging, kerken en grote evenementenlocaties als de Stadsgehoorzaal samen geadviseerd aan de gemeente. Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk, want in de straten dichtbij de Oudestraat wil iedereen graag parkeren terwijl daar maar zeer beperkt plek is.

In de aanpak van de gemeente staan nu drie dingen centraal: Aanzienlijk meer parkeerplaatsen aan de randen (o.a. bouw van een parkeergarage op het Burgemeester Berghuisplein), betere handhaving op foutparkeren en maatregelen die gericht zijn op minder zoekverkeer en op minder (lang) parkeren door bezoekers in het historische deel van de binnenstad.


Met dit plan kan eindelijk een start worden gemaakt met het aanpakken van een grote bron van ergernis bij heel veel mensen in de binnenstad. Mocht u ons hierover nog iets mee willen geven dan kunt u mailen naar info@binnenstadkampen.nl.

De meeste maatregelen worden overigens in 2025 ingevoerd; dus komend jaar zal er (helaas) nog niet veel veranderen.
meer lezen

Kerst in Kampen

De gemeente Kampen heeft een kerstactie voor inwoners om ontmoeting en verbondenheid in de straat te stimuleren.


Tot 1 december 2023 is het mogelijk om voor inwoners een kerstboom met verlichting voor de eigen straat aan te vragen en hiermee de straat in gezellige kerstsfeer te brengen. De voorraad kerstbomen is beperkt. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de kerstbomen te verdelen over de gemeente Kampen.


De aanvrager moet ten minste 6 handtekeningen van de buren verzamelen die ook een kerstboom in de straat zien zitten. Een kerstboom aanvragen kan door een e-mailbericht te sturen aan wijkverbinders@kampen.nl. Daarbij moet de aanvrager de exacte locatie waar de buurt de kerstboom wil plaatsen.


Verdere voorwaarden zijn:

 • Je krijgt een kerstboom van 3 of 4 meter hoog voor plaatsing in jouw straat.
 • Je verzamelt ten minste 6 handtekeningen van buren die graag meedoen en voegt deze toe bij de aanmelding.
 • Je kijkt als buurt zelf naar een geschikte locatie in de straat voor de boom. De plek moet veilig zijn, mag de doorgang niet hinderen en geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte.
 • De stroom voor de verlichting moet bij een bewoner uit de straat afgenomen worden. De kabel van de verlichting mag de doorgang niet hinderen en moet veilig aangebracht worden.
 • De kerstverlichting wordt eigendom van de straat.
 • Na de kerstperiode zijn de bewoners verantwoordelijk voor het opruimen van de boom en versieringen (inlevermoment op woensdag 3 januari 2024 op de bekende inleverlocaties van de gemeente Kampen).

 

De bomen worden op 6 of 11 december bezorgd door de wijkverbinders en ze brengen chocolademelk en kerstkransjes mee.

Monumentenraad organiseert Erfgoedavond

Op 21 september aanstaande wordt de Erfgoedavond georganiseerd door de Monumentenraad. Dit keer staat de duurzaamheid van de monumenten centraal. Verwacht geen verkooppraatjes of lijst van de regeltjes. Zij nemen u mee in de praktijk. Toegang is gratis.

Zie de website van de Monumentenraad
meer lezen

Vaar mee met de Veerman van Kampen!

meer lezen

Presentatie: Hoe verduurzaam ik mijn monument?

Download
Hoe verduurzaam ik mijn monument?
Op de jaarvergadering van woensdag 13 maart 2019 heeft gastspreker Bart Kerkdijk van Energie en Erfgoed deze presentatie gegeven.
Presentatie Kampen - Bart 13-03-2019.ppt
Microsoft Power Point presentatie 26.9 MB

Glasbakken Van Heutszplein zorgen voor duurzame afvalinzameling

Aan de IJsselkade, ter hoogte van het Van Heutszplein, zijn twee bovengrondse glasbakken geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Kampen monitoren hoeveel glas er verzameld wordt en welke ondergrondse glascontainer passend is. Het plaatsen van deze glasbakken maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de voorzieningen voor schepen en voor evenementen aan de kade optimaliseren.

 

In maart 2018 heeft het college een aantal besluiten genomen over de faciliteiten aan de kade. Zo zijn onlangs de noodtrappen nagelopen en aangepast waar nodig. Binnenkort wordt er een waterpunt gerealiseerd aan het Van Heutszplein. En vóór de start van het toeristenseizoen wordt de belofte aan de bruine vlootschippers ingelost om glasbakken te plaatsen. 

 

Op deze wijze kan het afval gescheiden worden aangeboden, waar het nu veelal bij het restafval terechtkomt. Storten van glas is gratis, het aanbieden van restafval is dit niet. De mogelijkheid om glas apart aan te bieden zorgt daarom, naast milieuvoordelen, ook voor een financieel voordeel voor de aanbieder. 

 

Wethouder Geert Meijering: “Het is onze ambitie om voor de schepen en voor evenementen de voorzieningen aan de kade te optimaliseren. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen genomen om het nautisch profiel van onze hartelijke Hanzestad aan het water te versterken. De glasbakken maken hier onderdeel vanuit.” 

 

Er is gekozen voor bovengrondse containers om eerst te peilen hoeveel glas er op deze wijze wordt aangeboden. Dit om te voorkomen dat er te grote, en daarmee dure, ondergrondse glascontainers worden ingekocht. De gemeente is zich ervan bewust dat bovengrondse glasbakken geen fraai gezicht zijn aan de kade, maar benadrukt dat dit slechts voor een korte periode is. 

 

In het najaar wordt de stand opgemaakt en de juiste ondergrondse container besteld. Tijdens het hoogwaterseizoen mag er niet gegraven worden in de IJsselkade. De verwachting is daarom dat de glasbakken in het voorjaar van 2020 kunnen worden vervangen door hun fraaiere ondergrondse broertje.

Proef gft-inzameling hoogbouw en binnenstad van start

Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft.

 

De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft beschikbaar bij flats, maar er werd toen zoveel ander afval in gedaan, dat het ingezamelde gft alsnog verbrand moest worden. Er is toen besloten deze containers weg te halen, ook omdat bewoners van hoogbouw praktisch geen tuinafval hebben.

meer lezen

Baggerwerkzaamheden Nieuwe Buitenhaven

Bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) is verontreiniging aangetroffen. Metingen hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond. De gemeten concentraties zijn te laag om gevaarlijk te zijn voor de omgeving. Er is op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid.

Een eerder waterbodemonderzoek, waarbij op diverse plaatsen in de haven monsters zijn genomen, toonden deze vervuiling niet aan. Het werk is tijdelijk stilgelegd om verder onderzoek te doen. Dat gebeurt inmiddels door meerdere keren per dag luchtmetingen te doen en er zijn monsters genomen van het slib dat al verwijderd is van de waterbodem. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.

Wethouder van Milieu Irma van der Sloot: “Belangrijk om te weten is, dat zolang de bodem niet geroerd wordt, er geen vervuiling vrijkomt en er dus geen gevaar voor de volksgezondheid is. Maar we willen wel zorgvuldig nagaan wat er hand is en wat de stappen zijn die we moeten nemen om het werk te kunnen afronden.”

Vervolgstappen

De volgende stap is het nemen van monsters van de waterbodem op de plek waar de vervuiling aangetroffen is. Dit wordt op donderdag 25 oktober gedaan. Een gespecialiseerd team neemt vanaf een ponton enkele waterbodemmonsters. Dit doet het team met beschermende kleding aan en beschermende maskers op. Tijdens het nemen van de monsters wordt de directe omgeving tijdelijk afgezet. Dit om alle risico’s uit te sluiten.

Voorafgaand aan het baggerwerk is rood-wit lint om de kades aangebracht en is de haven afgesloten voor boten. Bij baggerwerkzaamheden is het gebruikelijk om eventueel publiek op afstand van het werk te houden om risico’s uit te sluiten. Uit voorzorg is de afzetting uitgebreid tot aan de achterzijde van het havenkantoor.

De omwonenden van de Nieuwe Buitenhaven zijn per brief geïnformeerd.

 

Bron: Persbericht Gemeente Kampen

Herstrating Ebbingestraat

Door herstraatwerkzaamheden van de Ebbingestraat zal deze deels afgesloten zijn.


Waar: De 3e Ebbingestraat

Wanneer: Van 18-02-2019 07:00 uur t/m 01-05-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de 3e Ebbingestraat tussen Broederweg en Meeuwenweg

Wanneer: Van 08-01-2019 09:00 uur t/m 01-02-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de Cellebroedersweg en de Spuistraat

Wanneer: Van 27-07-2018 07:00 uur t/m 30-11-2018 17:00 uur.


Waar: Tussen de Kennedylaan en de Cellebroedersweg

Wanneer: Van 22-05-2018 07:00 uur t/m 15-06-2018 17:00 uur.

Een Verkeerscirculatieplan (VCP) voor de Binnenstad vanuit de samenleving

Een woord vooraf, overgenomen uit het VCP (link VCP 3.46 Mb).

 

Kampen is een aantrekkelijke Hanzestad aan de IJssel. ‘Gastvrij’ omdat voorzieningen in de oude binnenstad op loopafstand van elkaar liggen. ‘Gastvrij omdat je als bezoeker nét even wat meer aandacht kunt verwachten in winkels, horecagelegenheden, musea en gewoon op straat. En toch heeft Kampen te maken met leegstand in de binnenstad en dalende bezoekersaantallen. Webwinkels en perifere winkelcentra bedreigen het binnenstedelijke voorzieningenapparaat. Kampen is híerin alleen niet uniek, veel kleinere stadskernen hebben te maken met deze ontwikkeling. Juist daarom is het nu tijd om te kijken hoe we die ‘dorpse’ kracht van Kampen kunnen gebruiken om de huidige bezoekers uit omliggende wijken en kernen zoals IJsselmuiden aan Kampen te binden, en de bezoeker van ver te verleiden een bezoek te brengen aan deze unieke stad aan de IJssel.

 

meer lezen

Wijkvereniging baalt van procesgang rondom sloop oude zwembad.

Maandagavond 29 mei behandelt de commissie RO een voorstel om, tegen alle gemaakte afspraken in, toch niet het gehele zwembad te slopen en daarmee voor een deel van het vrijkomende Groene Hart al een inrichting af te dwingen.

Het besluit gaat enkel over het gebouw maar we gaan er niet vanuit dat de gebruikers deze via de lucht gaan bereiken. Er zal een toegang gerealiseerd moeten worden.

meer lezen

17 mei debat over behoud Groene Hart

Staan bestaande toezeggingen en afspraken op de tocht?

De wijkvereniging heeft altijd achter het “10-puntenplan voor het Groene Hart”, een burgerinitiatief uit 2007, gestaan en dit ook uitgedragen. Een plan  waarvan veel overgenomen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014.

 

Voor de verplaatsing van het zwembad is afgesproken dat er gronden uitgeruild gingen worden.  Nu het nieuwe zwembad er staat wil het college, tegen alle afspraken in en strijdig met het bestemmingsplan, toch  delen van het oude zwembad laten staan ten behoeve van verenigingen.

meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging is geen voorstander opheffen parkeerfonds binnenstad.

Afgelopen vrijdag stond er in de Stentor dat het college voornemens is het parkeerfonds op te heffen. Hierin wordt gesteld dat het parkeerfonds inmiddels achterhaald zou zijn, wij delen die mening niet. Het fonds werkt niet belemmerend maar leert ons zorgvuldig omgegaan met de binnenstad. Ons grootste visitekaartje.

  

“We zitten op goud” gaf de voorzitter van de OVK afgelopen donderdag nog in diezelfde krant aan. Daar zijn we het volkomen mee eens. Het wordt tijd dat we gaan poetsen maar we moeten er wel voor waken dat er niet met een bot mesje steeds wat van het goud afgeschraapt wordt.

meer lezen 0 Berichten

Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart

In de laatste wijkkrant van 2015 stond al aangegeven dat we toen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente Kampen verwachten te ontvangen voor het maken van een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart. Die uitnodiging laat nog steeds op zich wachten. Ondanks dat we de toezegging hebben gekregen dat we die voor eind maart zouden ontvangen.

meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging doet mee met Duiten & Zakjes. U ook?

Kampen is sinds vandaag een mooi nieuw spaarsysteem rijker. Een loyaliteitsprogramma om te sparen voor de club of vereniging.

Vanmorgen heeft burgemeester Bort  Koelewijn de eerste Duiten uitgereikt aan de bij de aftrap aanwezige verenigingen. Ook wij waren erbij en hebben symbolisch de duit in ontvangst genomen.


Voor de wijkvereniging een manier om naast de ledencontributie wat extra middelen te genereren. Zodat er naast dekking voor de vaste lasten ook dekking ontstaat om leuke dingen voor de binnenstad mee te doen.

meer lezen 1 Berichten

ontwikkelingen Groene Hart

Op 5 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst voor het Groene Hart. Een aantal “bewoners” had een presentatie “initiatief voor een kloppend Groene Hart” voorbereid met een aantal ideeën over de toekomstige functie en inrichting van het park nadat het zwembad verplaatst is.

De mensen die naar het gemeentehuis waren gekomen om deze presentatie bij te wonen werden uitgedaagd om na de pauze op grote kaarten van het stadspark en Groene Hart hun ideeën en/of wensen aan te geven.

Na deze bijeenkomst is tot nu toe erg stil gebleven, ook over het resultaat, de “oogst” aan ideeën en wensen, is naderhand nog niet weer gecommuniceerd met de aanwezigen.

meer lezen 0 Berichten

Parkeerterrein Buitenhaven

Onderstaand bericht heeft de wijkvereniging op 10 november jl. aan alle fracties van de gemeenteraad verzonden. Hierin hebben wij aandacht gevraagd voor het parkeerterrein en de eerder gedane toezeggingen.

meer lezen 0 Berichten

De gemeente Kampen zoekt het mooiste historische winkel- of horeca interieur.

Oproep voor Erfgoedprijs Kampen-Zwolle 2014: 
Wie heeft het mooiste historische winkel- of horeca interieur?
Inzenden kan tot 1 juli 2014!

Kampen heeft een prachtige binnenstad waar je kunt wandelen, winkelen en beleven. De interieurs van historische panden bieden vaak een prachtig decor om te winkelen of te ontspannen. 
Er zijn ondernemers die dat op een heel mooie manier benutten, door bijvoorbeeld een historische muur of de oude balken in zicht te laten. Door zulke historische elementen een plek te geven in een eigentijds winkel- of horeca interieur, verbinden zij het verleden met het heden en toekomst. Daarmee vergroten ze de aantrekkelijkheid en beleving van de Kamper binnenstad. 

meer lezen 0 Berichten

Bijvoederen parkdieren schadelijk

Katten eten bedorven voedsel
Katten eten bedorven voedsel

Ongetwijfeld met de beste bedoelingen worden de dieren in het park geregeld voorzien van etensresten. Nu de (toch al niet strenge) winter is afgelopen hebben de dieren in het park daar echter geen behoefte meer aan. Dierenbescherming Kampen heeft melding gemaakt van grote hoeveelheden afval dat ongedierte aantrekt, rondlopende katten ziek maakt en bijvoorbeeld eenden agressief maakt. Ook wordt er veel voedsel in de vijver gegooid waardoor botulisme kan ontstaan. Dit kost allerlei watervogels het leven.

meer lezen 0 Berichten

Handhaving parkeerbeleid

Over het parkeerbeleid is altijd wat te doen. Er is veel onbegrip over de regels en hoe het toezicht daarop gehouden wordt. Daarom is de wijkvereniging in overleg gegaan met de gemeente en de politie om hierin duidelijkheid te scheppen.

meer lezen 8 Berichten

Gemeente informeert bewoners 3e Ebbingestraat en Oranjesingel

De gemeente Kampen heeft de bewoners van de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel per informatiebrief op de hoogte gesteld van de reden van de parkeerverboden  tijdens SailKampen in hun straten. De organisatie heeft de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel nodig voor de afhandeling van de pendelbussen die de bezoekers in en uit de stad brengen van/naar de grote parkeerterreinen buitenaf. Daarnaast zijn het essentiële aanrijroutes voor de hulpdiensten.

Hieronder treft u de verzonden brief als PDF aan. 

meer lezen 4 Berichten

6 februari Informatieavond enquête overlast Binnenstad

Op dinsdagavond 6 februari organiseren de wijkvereniging Binnenstad en de BOK

een gezamenlijke informatiebijeenkomst over de overlast in de binnenstad. Ook

de gemeente is uitgenodigd als toehoorder hierbij te zijn.

Je kan hier aanmelden of kopiëren deze link in je browser https://forms.gle/dQ8MCT3rkBrDQGgn6

 

Tijdens de bijeenkomst zullen de uitkomsten van de eerder gehouden enquête

worden gepresenteerd. Er is heel veel informatie uit de enquêtes naar voren

gekomen, wat we niet tot in detail kunnen presenteren. Daarom willen we tijdens

de bijeenkomst de uitkomsten samen met jullie verder verfijnen en met behulp

van kaarten vertalen naar een zo compleet mogelijke knelpuntenkaart voor de

binnenstad. Deze gegevens verzamelen we en bespreken we daarna in een

projectgroep met gemeente en politie hoe we hieraan vervolgacties kunnen

koppelen.

 

Het is dus niet de bedoeling dat we tijdens de bijeenkomst met de gemeente in

discussie gaan, maar we willen een zo compleet mogelijk beeld van alle overlast

in de binnenstad krijgen, waar we vervolgens mee verder kunnen.

In de bijeenkomst willen we ook graag van jullie horen wie in eventuele

werkgroepen wil meedenken over de oplossingen die nodig zijn, zodat we

hiermee samen met de gemeente, politie, bewoners en ondernemers aan de slag

gaan. Want de overlast is heel divers en complex en alleen samen kunnen we

deze aanpakken!

We hopen dat jullie erbij kunnen zijn! Meld je daarom aan, je ontvangt de

gegevens over deze bijeenkomst na het invullen van het formulier.

 

 

Met hartelijke groet,

Bestuur Binnenstad Ondernemers Kampen

en Bestuur Wijkvereniging Binnenstad Kampen

College kiest met parkeerdek en uitgebreid maatregelenpakket voor verbetering parkeren binnenstad Kampen

De gemeente streeft naar een binnenstad waar het voor iedereen prettig is om te verblijven. Dat willen wij als wijkvereniging ook. Bij een prettig verblijf hoort ook dat geparkeerde en rondrijdende auto's voor minder ergernis en overlast gaan zorgen. Bewoners moeten hun auto makkelijker in de buurt van hun huis kunnen parkeren en voor bezoekers moet een parkeerplaats ook makkelijk te vinden zijn. Het totale aantal auto's in de binnenstad zal omlaag moeten, want dan komt onze prachtige binnenstad veel beter uit de verf.

Daarom heeft de gemeente nu een parkeernota uitgebracht, waarin staat beschreven hoe het aantal geparkeerde auto's in de binnenstad teruggebracht gaat worden. Hierbij hebben wijkvereniging, ondernemersvereniging, kerken en grote evenementenlocaties als de Stadsgehoorzaal samen geadviseerd aan de gemeente. Dat was natuurlijk niet altijd even makkelijk, want in de straten dichtbij de Oudestraat wil iedereen graag parkeren terwijl daar maar zeer beperkt plek is.

In de aanpak van de gemeente staan nu drie dingen centraal: Aanzienlijk meer parkeerplaatsen aan de randen (o.a. bouw van een parkeergarage op het Burgemeester Berghuisplein), betere handhaving op foutparkeren en maatregelen die gericht zijn op minder zoekverkeer en op minder (lang) parkeren door bezoekers in het historische deel van de binnenstad.


Met dit plan kan eindelijk een start worden gemaakt met het aanpakken van een grote bron van ergernis bij heel veel mensen in de binnenstad. Mocht u ons hierover nog iets mee willen geven dan kunt u mailen naar info@binnenstadkampen.nl.

De meeste maatregelen worden overigens in 2025 ingevoerd; dus komend jaar zal er (helaas) nog niet veel veranderen.
meer lezen

Kerst in Kampen

De gemeente Kampen heeft een kerstactie voor inwoners om ontmoeting en verbondenheid in de straat te stimuleren.


Tot 1 december 2023 is het mogelijk om voor inwoners een kerstboom met verlichting voor de eigen straat aan te vragen en hiermee de straat in gezellige kerstsfeer te brengen. De voorraad kerstbomen is beperkt. De wijkverbinders bekijken waar de aanvragen vandaan komen en proberen zoveel mogelijk de kerstbomen te verdelen over de gemeente Kampen.


De aanvrager moet ten minste 6 handtekeningen van de buren verzamelen die ook een kerstboom in de straat zien zitten. Een kerstboom aanvragen kan door een e-mailbericht te sturen aan wijkverbinders@kampen.nl. Daarbij moet de aanvrager de exacte locatie waar de buurt de kerstboom wil plaatsen.


Verdere voorwaarden zijn:

 • Je krijgt een kerstboom van 3 of 4 meter hoog voor plaatsing in jouw straat.
 • Je verzamelt ten minste 6 handtekeningen van buren die graag meedoen en voegt deze toe bij de aanmelding.
 • Je kijkt als buurt zelf naar een geschikte locatie in de straat voor de boom. De plek moet veilig zijn, mag de doorgang niet hinderen en geen schade veroorzaken aan de openbare ruimte.
 • De stroom voor de verlichting moet bij een bewoner uit de straat afgenomen worden. De kabel van de verlichting mag de doorgang niet hinderen en moet veilig aangebracht worden.
 • De kerstverlichting wordt eigendom van de straat.
 • Na de kerstperiode zijn de bewoners verantwoordelijk voor het opruimen van de boom en versieringen (inlevermoment op woensdag 3 januari 2024 op de bekende inleverlocaties van de gemeente Kampen).

 

De bomen worden op 6 of 11 december bezorgd door de wijkverbinders en ze brengen chocolademelk en kerstkransjes mee.

Monumentenraad organiseert Erfgoedavond

Op 21 september aanstaande wordt de Erfgoedavond georganiseerd door de Monumentenraad. Dit keer staat de duurzaamheid van de monumenten centraal. Verwacht geen verkooppraatjes of lijst van de regeltjes. Zij nemen u mee in de praktijk. Toegang is gratis.

Zie de website van de Monumentenraad
meer lezen

Vaar mee met de Veerman van Kampen!

meer lezen

Presentatie: Hoe verduurzaam ik mijn monument?

Download
Hoe verduurzaam ik mijn monument?
Op de jaarvergadering van woensdag 13 maart 2019 heeft gastspreker Bart Kerkdijk van Energie en Erfgoed deze presentatie gegeven.
Presentatie Kampen - Bart 13-03-2019.ppt
Microsoft Power Point presentatie 26.9 MB

Glasbakken Van Heutszplein zorgen voor duurzame afvalinzameling

Aan de IJsselkade, ter hoogte van het Van Heutszplein, zijn twee bovengrondse glasbakken geplaatst. Op deze wijze wil de gemeente Kampen monitoren hoeveel glas er verzameld wordt en welke ondergrondse glascontainer passend is. Het plaatsen van deze glasbakken maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen die de voorzieningen voor schepen en voor evenementen aan de kade optimaliseren.

 

In maart 2018 heeft het college een aantal besluiten genomen over de faciliteiten aan de kade. Zo zijn onlangs de noodtrappen nagelopen en aangepast waar nodig. Binnenkort wordt er een waterpunt gerealiseerd aan het Van Heutszplein. En vóór de start van het toeristenseizoen wordt de belofte aan de bruine vlootschippers ingelost om glasbakken te plaatsen. 

 

Op deze wijze kan het afval gescheiden worden aangeboden, waar het nu veelal bij het restafval terechtkomt. Storten van glas is gratis, het aanbieden van restafval is dit niet. De mogelijkheid om glas apart aan te bieden zorgt daarom, naast milieuvoordelen, ook voor een financieel voordeel voor de aanbieder. 

 

Wethouder Geert Meijering: “Het is onze ambitie om voor de schepen en voor evenementen de voorzieningen aan de kade te optimaliseren. Hiervoor wordt een pakket aan maatregelen genomen om het nautisch profiel van onze hartelijke Hanzestad aan het water te versterken. De glasbakken maken hier onderdeel vanuit.” 

 

Er is gekozen voor bovengrondse containers om eerst te peilen hoeveel glas er op deze wijze wordt aangeboden. Dit om te voorkomen dat er te grote, en daarmee dure, ondergrondse glascontainers worden ingekocht. De gemeente is zich ervan bewust dat bovengrondse glasbakken geen fraai gezicht zijn aan de kade, maar benadrukt dat dit slechts voor een korte periode is. 

 

In het najaar wordt de stand opgemaakt en de juiste ondergrondse container besteld. Tijdens het hoogwaterseizoen mag er niet gegraven worden in de IJsselkade. De verwachting is daarom dat de glasbakken in het voorjaar van 2020 kunnen worden vervangen door hun fraaiere ondergrondse broertje.

Proef gft-inzameling hoogbouw en binnenstad van start

Op 1 maart gaat in de gemeente Kampen een proef van start met de inzameling van groente- fruit- en tuinafval (gft) bij een aantal flats en op een locatie in de binnenstad. Doel van de proef is om te kijken of er op deze locaties voldoende belangstelling is voor het goed scheiden van gft.

 

De meeste bewoners van hoogbouw en de binnenstad kunnen momenteel geen gft scheiden, omdat er geen plek is voor een gft-minicontainer op eigen terrein. Ruim 10 jaar geleden waren er verzamelcontainers voor gft beschikbaar bij flats, maar er werd toen zoveel ander afval in gedaan, dat het ingezamelde gft alsnog verbrand moest worden. Er is toen besloten deze containers weg te halen, ook omdat bewoners van hoogbouw praktisch geen tuinafval hebben.

meer lezen

Baggerwerkzaamheden Nieuwe Buitenhaven

Bij het uitbaggeren van het laatste deel van de Nieuwe Buitenhaven (nabij het havenkantoor) is verontreiniging aangetroffen. Metingen hebben een verhoogde concentratie van waterstofcyanide aangetoond. De gemeten concentraties zijn te laag om gevaarlijk te zijn voor de omgeving. Er is op geen enkel moment een gevaar geweest voor de volksgezondheid.

Een eerder waterbodemonderzoek, waarbij op diverse plaatsen in de haven monsters zijn genomen, toonden deze vervuiling niet aan. Het werk is tijdelijk stilgelegd om verder onderzoek te doen. Dat gebeurt inmiddels door meerdere keren per dag luchtmetingen te doen en er zijn monsters genomen van het slib dat al verwijderd is van de waterbodem. De resultaten hiervan zijn op dit moment nog niet bekend.

Wethouder van Milieu Irma van der Sloot: “Belangrijk om te weten is, dat zolang de bodem niet geroerd wordt, er geen vervuiling vrijkomt en er dus geen gevaar voor de volksgezondheid is. Maar we willen wel zorgvuldig nagaan wat er hand is en wat de stappen zijn die we moeten nemen om het werk te kunnen afronden.”

Vervolgstappen

De volgende stap is het nemen van monsters van de waterbodem op de plek waar de vervuiling aangetroffen is. Dit wordt op donderdag 25 oktober gedaan. Een gespecialiseerd team neemt vanaf een ponton enkele waterbodemmonsters. Dit doet het team met beschermende kleding aan en beschermende maskers op. Tijdens het nemen van de monsters wordt de directe omgeving tijdelijk afgezet. Dit om alle risico’s uit te sluiten.

Voorafgaand aan het baggerwerk is rood-wit lint om de kades aangebracht en is de haven afgesloten voor boten. Bij baggerwerkzaamheden is het gebruikelijk om eventueel publiek op afstand van het werk te houden om risico’s uit te sluiten. Uit voorzorg is de afzetting uitgebreid tot aan de achterzijde van het havenkantoor.

De omwonenden van de Nieuwe Buitenhaven zijn per brief geïnformeerd.

 

Bron: Persbericht Gemeente Kampen

Herstrating Ebbingestraat

Door herstraatwerkzaamheden van de Ebbingestraat zal deze deels afgesloten zijn.


Waar: De 3e Ebbingestraat

Wanneer: Van 18-02-2019 07:00 uur t/m 01-05-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de 3e Ebbingestraat tussen Broederweg en Meeuwenweg

Wanneer: Van 08-01-2019 09:00 uur t/m 01-02-2019 16:00 uur.


Waar: Tussen de Cellebroedersweg en de Spuistraat

Wanneer: Van 27-07-2018 07:00 uur t/m 30-11-2018 17:00 uur.


Waar: Tussen de Kennedylaan en de Cellebroedersweg

Wanneer: Van 22-05-2018 07:00 uur t/m 15-06-2018 17:00 uur.

Een Verkeerscirculatieplan (VCP) voor de Binnenstad vanuit de samenleving

Een woord vooraf, overgenomen uit het VCP (link VCP 3.46 Mb).

 

Kampen is een aantrekkelijke Hanzestad aan de IJssel. ‘Gastvrij’ omdat voorzieningen in de oude binnenstad op loopafstand van elkaar liggen. ‘Gastvrij omdat je als bezoeker nét even wat meer aandacht kunt verwachten in winkels, horecagelegenheden, musea en gewoon op straat. En toch heeft Kampen te maken met leegstand in de binnenstad en dalende bezoekersaantallen. Webwinkels en perifere winkelcentra bedreigen het binnenstedelijke voorzieningenapparaat. Kampen is híerin alleen niet uniek, veel kleinere stadskernen hebben te maken met deze ontwikkeling. Juist daarom is het nu tijd om te kijken hoe we die ‘dorpse’ kracht van Kampen kunnen gebruiken om de huidige bezoekers uit omliggende wijken en kernen zoals IJsselmuiden aan Kampen te binden, en de bezoeker van ver te verleiden een bezoek te brengen aan deze unieke stad aan de IJssel.

 

meer lezen

Wijkvereniging baalt van procesgang rondom sloop oude zwembad.

Maandagavond 29 mei behandelt de commissie RO een voorstel om, tegen alle gemaakte afspraken in, toch niet het gehele zwembad te slopen en daarmee voor een deel van het vrijkomende Groene Hart al een inrichting af te dwingen.

Het besluit gaat enkel over het gebouw maar we gaan er niet vanuit dat de gebruikers deze via de lucht gaan bereiken. Er zal een toegang gerealiseerd moeten worden.

meer lezen

17 mei debat over behoud Groene Hart

Staan bestaande toezeggingen en afspraken op de tocht?

De wijkvereniging heeft altijd achter het “10-puntenplan voor het Groene Hart”, een burgerinitiatief uit 2007, gestaan en dit ook uitgedragen. Een plan  waarvan veel overgenomen is bij de vaststelling van het bestemmingsplan in 2014.

 

Voor de verplaatsing van het zwembad is afgesproken dat er gronden uitgeruild gingen worden.  Nu het nieuwe zwembad er staat wil het college, tegen alle afspraken in en strijdig met het bestemmingsplan, toch  delen van het oude zwembad laten staan ten behoeve van verenigingen.

meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging is geen voorstander opheffen parkeerfonds binnenstad.

Afgelopen vrijdag stond er in de Stentor dat het college voornemens is het parkeerfonds op te heffen. Hierin wordt gesteld dat het parkeerfonds inmiddels achterhaald zou zijn, wij delen die mening niet. Het fonds werkt niet belemmerend maar leert ons zorgvuldig omgegaan met de binnenstad. Ons grootste visitekaartje.

  

“We zitten op goud” gaf de voorzitter van de OVK afgelopen donderdag nog in diezelfde krant aan. Daar zijn we het volkomen mee eens. Het wordt tijd dat we gaan poetsen maar we moeten er wel voor waken dat er niet met een bot mesje steeds wat van het goud afgeschraapt wordt.

meer lezen 0 Berichten

Nieuwe ontwikkelingen in het Groene Hart

In de laatste wijkkrant van 2015 stond al aangegeven dat we toen op korte termijn een uitnodiging van de gemeente Kampen verwachten te ontvangen voor het maken van een inrichtingsperspectief voor het Groene Hart. Die uitnodiging laat nog steeds op zich wachten. Ondanks dat we de toezegging hebben gekregen dat we die voor eind maart zouden ontvangen.

meer lezen 0 Berichten

De wijkvereniging doet mee met Duiten & Zakjes. U ook?

Kampen is sinds vandaag een mooi nieuw spaarsysteem rijker. Een loyaliteitsprogramma om te sparen voor de club of vereniging.

Vanmorgen heeft burgemeester Bort  Koelewijn de eerste Duiten uitgereikt aan de bij de aftrap aanwezige verenigingen. Ook wij waren erbij en hebben symbolisch de duit in ontvangst genomen.


Voor de wijkvereniging een manier om naast de ledencontributie wat extra middelen te genereren. Zodat er naast dekking voor de vaste lasten ook dekking ontstaat om leuke dingen voor de binnenstad mee te doen.

meer lezen 1 Berichten

ontwikkelingen Groene Hart

Op 5 februari 2015 was er een informatiebijeenkomst voor het Groene Hart. Een aantal “bewoners” had een presentatie “initiatief voor een kloppend Groene Hart” voorbereid met een aantal ideeën over de toekomstige functie en inrichting van het park nadat het zwembad verplaatst is.

De mensen die naar het gemeentehuis waren gekomen om deze presentatie bij te wonen werden uitgedaagd om na de pauze op grote kaarten van het stadspark en Groene Hart hun ideeën en/of wensen aan te geven.

Na deze bijeenkomst is tot nu toe erg stil gebleven, ook over het resultaat, de “oogst” aan ideeën en wensen, is naderhand nog niet weer gecommuniceerd met de aanwezigen.

meer lezen 0 Berichten

Parkeerterrein Buitenhaven

Onderstaand bericht heeft de wijkvereniging op 10 november jl. aan alle fracties van de gemeenteraad verzonden. Hierin hebben wij aandacht gevraagd voor het parkeerterrein en de eerder gedane toezeggingen.

meer lezen 0 Berichten

De gemeente Kampen zoekt het mooiste historische winkel- of horeca interieur.

Oproep voor Erfgoedprijs Kampen-Zwolle 2014: 
Wie heeft het mooiste historische winkel- of horeca interieur?
Inzenden kan tot 1 juli 2014!

Kampen heeft een prachtige binnenstad waar je kunt wandelen, winkelen en beleven. De interieurs van historische panden bieden vaak een prachtig decor om te winkelen of te ontspannen. 
Er zijn ondernemers die dat op een heel mooie manier benutten, door bijvoorbeeld een historische muur of de oude balken in zicht te laten. Door zulke historische elementen een plek te geven in een eigentijds winkel- of horeca interieur, verbinden zij het verleden met het heden en toekomst. Daarmee vergroten ze de aantrekkelijkheid en beleving van de Kamper binnenstad. 

meer lezen 0 Berichten

Bijvoederen parkdieren schadelijk

Katten eten bedorven voedsel
Katten eten bedorven voedsel

Ongetwijfeld met de beste bedoelingen worden de dieren in het park geregeld voorzien van etensresten. Nu de (toch al niet strenge) winter is afgelopen hebben de dieren in het park daar echter geen behoefte meer aan. Dierenbescherming Kampen heeft melding gemaakt van grote hoeveelheden afval dat ongedierte aantrekt, rondlopende katten ziek maakt en bijvoorbeeld eenden agressief maakt. Ook wordt er veel voedsel in de vijver gegooid waardoor botulisme kan ontstaan. Dit kost allerlei watervogels het leven.

meer lezen 0 Berichten

Handhaving parkeerbeleid

Over het parkeerbeleid is altijd wat te doen. Er is veel onbegrip over de regels en hoe het toezicht daarop gehouden wordt. Daarom is de wijkvereniging in overleg gegaan met de gemeente en de politie om hierin duidelijkheid te scheppen.

meer lezen 8 Berichten

Gemeente informeert bewoners 3e Ebbingestraat en Oranjesingel

De gemeente Kampen heeft de bewoners van de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel per informatiebrief op de hoogte gesteld van de reden van de parkeerverboden  tijdens SailKampen in hun straten. De organisatie heeft de 3e Ebbingestraat en Oranjesingel nodig voor de afhandeling van de pendelbussen die de bezoekers in en uit de stad brengen van/naar de grote parkeerterreinen buitenaf. Daarnaast zijn het essentiële aanrijroutes voor de hulpdiensten.

Hieronder treft u de verzonden brief als PDF aan. 

meer lezen 4 Berichten